Oferta
Blog

Atmosfera w pracy – jak stworzyć sprzyjające miejsce pracy? 

Atmosfera w pracy – jak stworzyć sprzyjające miejsce pracy? 
Powrót
07 lipca 2023
|
3 min.
Wellbeing
Julia Pucek
Julia Pucek

75 procent ankietowanych Polaków uważa, że przyjazna atmosfera w pracy jest najważniejszym czynnikiem pomagającym osiągnąć szczęście w miejscu zatrudnienia[1] – wynika z raportu “Szczęście w pracy Polaków” z 2021 roku, sporządzonego przez agencje Job House i Great Digital. Pokazuje to dobitnie, że nie tylko pieniądze mają decydujący wpływ na wybór miejsca pracy. Budowa pozytywnej atmosfery w firmie powinna być więc jednym z priorytetów pracodawców w zakresie relacji z pracownikami oraz bezpośrednio między nimi. 

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

Czym się charakteryzuje dobra atmosfera w pracy? 

Dobra atmosfera w pracy charakteryzuje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy kolegom i koleżankom, zespołowym działaniem oraz dobrą komunikacją i przejrzystymi zasadami oraz podziałem obowiązków. Pozytywny klimat buduje satysfakcję pracowników i sprawia, że chętnie przychodzą do pracy, ponieważ firma jest dla nich bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem. 

Pozytywna atmosfera w pracy i jej wpływ na kondycję firmy oraz zespół 

Pozytywna atmosfera pracy ma ogromny wpływ na efektywność pracowników. Brak niezdrowej rywalizacji przekłada się na skuteczniejsze realizowanie obowiązków zawodowych. Gdy zespół jest zgrany, panuje poczucie wspólnoty, co wspiera kreatywne myślenie i pozwala wspólnie rozwiązywać problemy, jeśli takowe się pojawią przy pracy nad projektami.  

Pozytywne relacje między pracownikami wpływają na poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. Dzięki temu zatrudnieni mogą skupić się na swoich obowiązkach i nie zaprzątają sobie głowy niepotrzebnymi rzeczami lub konfliktami. Lepiej gospodarują swoim czasem i są współodpowiedzialni za wyniki organizacji na rynku pracy. 

Zła atmosfera w pracy i jej wpływ na przedsiębiorstwo  

Toksyczna atmosfera w pracy oddziałuje na samopoczucie członków zespołu oraz wydajność firmy. Obowiązki zawodowe często schodzą na dalszy plan, a myśli pracowników skupiają się wokół konfliktów, plotek czy wytykania innym błędów.  

Przez złą atmosferę pracy zatrudnionym udziela się chroniczny stres, a to z kolei wpływa negatywnie na ich produktywność i wyniki przedsiębiorstwa. 

Budowanie dobrej atmosfery w pracy – 6 kroków 

To właśnie do pracodawcy należy rola budowniczego dobrej atmosfery w miejscu zatrudnienia. Odgórne działania uwzględniające potrzeby całego zespołu pozwolą budować sprzyjający klimat pracy i zapobiegać niepotrzebnym konfliktom.  

Klarowny podział obowiązków  

Pracownicy powinni wiedzieć jakie mają przypisane obowiązki oraz w jaki sposób i na jakich zasadach będą rozliczani za swoją pracę. Dzięki temu będą mogli lepiej zorganizować swoją pracę oraz cele i priorytety. Z kolei pracodawcy będzie łatwiej ocenić działania zatrudnionego. Wskazanie ewentualnych elementów do poprawy przebiegnie szybciej, co pozwoli przyspieszyć proces realizacji zadania.  

Sprawiedliwe traktowanie 

By w zespole nie dochodziło do poczucia niesprawiedliwości, wszyscy zatrudnieni powinni mieć przekonanie, że funkcjonują w firmie na równych zasadach. Sprawiedliwe traktowanie powinno mieć miejsce bez względu na pozycję w organizacji, staż, płeć czy relacje z szefostwem. Warto więc przygotować dokument określający system wynagradzania czy awansu. 

Otwarta komunikacja i rozwiązywanie problemów 

Transparentność oparta na komunikacji oraz dialogu to jeden z aspektów, na które pracodawca powinien położyć szczególny nacisk w kontekście budowania pozytywnej atmosfery w pracy. Możliwość zadawania pytań czy rozmowy na temat przyszłości oraz kierunku firmy sprawi, że pracownicy poczują się pewniej, a reputacja firmy wzrośnie. Zarząd i kierownictwo powinny też pamiętać o feedbacku, zarówno jeśli chodzi o negatywne, jak i pozytywne efekty działań zespołu. 

Benefity i system motywacyjny 

Dodatkowe świadczenia pracownicze spowodują, że członkowie zespołu będą mieli świadomość, że pracodawca o nich dba. Z kolei przejrzysty system motywacyjny będzie dodatkowym bodźcem do jeszcze lepszej i wydajnej pracy. Ważne jest jednak, by możliwość zdobycia premii, nagród i wyróżnień dotyczyła wszystkich pracowników, a nie tylko kluczowych członków zespołu (na przykład menadżerów). 

Wspólne świętowanie sukcesów  

Sukcesy firmy to efekt pracy wszystkich jej członków i zespół powinien mieć tego świadomość. Pracodawca dzielący z zatrudnionymi chwile świętowania buduje poczucie przynależności do firmy oraz lojalności. 

Zadbaj o integrację zespołu  

Wspólne wyjazdy integracyjne czy nieoficjalne wyjścia do miejsc związanych z rozrywką pomogą zbudować przyjazną atmosferę i zacieśnią więzi wśród członków zespołu. To również okazja, by pracownicy poznali pracodawcę od nieco mniej oficjalnej i bardziej prywatnej strony. 

Podsumowanie 

Liczby pokazują, że pozytywna atmosfera w pracy jest najistotniejszym czynnikiem szczęścia dla dużej liczby zatrudnionych. A szczęśliwy pracownik to równocześnie pracownik efektywny i wydajny. Warto więc zbudować strategię, która stworzy świetny klimat w zespole, co przełoży się na samopoczucie kadry, ale również wynik samego przedsiębiorstwa. 


Przypisy:  

  1. https://jobhouse.pl/files/6/szczescie-w-pracy-polakow-raport-2021.pdf

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460