Oferta
Blog

Budowanie zespołu – etapy, fazy i podział 

Budowanie zespołu – etapy, fazy i podział 
Powrót
23 sierpnia 2023
|
3 min.
Zarządzanie
Katarzyna Kseniuk
Katarzyna Kseniuk

Właściwie zmotywowany, dobrze zgrany zespół potrafi odnosić sukcesy nie tylko w świecie sportu, ale również na płaszczyźnie rynku pracy i działalności przedsiębiorstwa. Proces budowy zespołu powinien być jednak przemyślany i odbywać się według określonych wytycznych. Jak stworzyć efektywny team i wyciągnąć z członków zespołu drzemiący w nich potencjał? 

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i definiowaniu tożsamości firmy. Jest to zbiór wartości, norm, przekonań i praktyk, które wpływają na sposób działania organizacji oraz relacje między jej członkami. W artykule tym omówimy, czym jest kultura organizacyjna, dlaczego jest istotna i jak można ją skutecznie stworzyć.

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

  • Co to jest zespół pracowników? 
  • Jakie są cechy skutecznego zespołu? 
  • Jak wyglądają poszczególne etapy budowania zespołu? 

Zespół pracowników – definicja    

Zespół pracowników to określona liczba zatrudnionych osób w ramach danej firmy, których celem jest realizacja zadań, celów biznesowych lub projektów. Grupa ta zbudowana jest z jednostek o określonych rolach. Efektywność pracy zespołu nie skupia się na realizowaniu wszystkich zadań wspólnie, lecz delegowaniu członków o określonych kompetencjach do poszczególnych zagadnień. 

Zespół powinien posiadać wspólny cel oraz system wartości i norm, współpracować ze sobą, a jego członków powinna charakteryzować zbiorowa odpowiedzialność i wzajemne wsparcie. 

Cechy skutecznego zespołu 

Aby stworzyć zwycięski zespół pracowników, należy dopilnować, by posiadał on pewne określone cechy. To wspomniany wcześniej wspólny cel, zaangażowanie w realizację zadań i fachowe podejście opierające się na wiedzy, zawodowych umiejętnościach oraz doświadczeniu. Członkowie zespołu powinni sobie ufać, być wobec siebie otwarci, czuć przynależność do grupy i wymieniać w otwarty sposób informacje, idee oraz myśli1.  

Etapy budowania zespołu – 5 faz cyklu życia zespołu 

Za najpopularniejszy i najczęściej stosowany podział budowania zespołu uznaje się pięć faz autorstwa psychologów Bruce’a Tuckmana i Mary Ann Jensen2. Etapy te określa się również mianem faz cyklu życia zespołu: 

Docieranie się  

To moment, w którym ścierają się opinie poszczególnych członków zespołu. Jest to najbardziej “problematyczna” faza, gdzie nie brakuje często konfliktów, waśni i zwątpienia w sukces oraz realizację celów. Takie napięcie może doprowadzić nawet do rozpadu zespołu. Lider grupy powinien więc zadbać o rozładowanie atmosfery i konstruktywne zarządzanie konfliktem.  

Normalizacja  

W tym etapie działający zespół rezygnuje z konfliktów i przechodzi do wymiany poglądów oraz wzajemnego wsparcia w działaniu na rzecz realizacji celów. Rodzi się spójność grupy, gdzie każdy z pracowników akceptuje swoją rolę. Ambasador zespołu skupia się na obserwowaniu postępów i reagowaniu na bieżące problemy.  

Wykonanie  

Etap performingu uznaje się za najbardziej wartościowy i przynoszący najwięcej korzyści projektowi czas. Każdy członek zespołu skupia się na efektywnym działaniu i ujawnia w pełni swoje mocne strony. Pojawia się poczucie przynależności do grupy, a jej członkowie wykazują wspólne rozwiązywanie konfliktów, wzajemną pomoc i pełną akceptację przywództwa. Cel jest rzeczywisty, lider deleguje zadania i wspiera członków grupy swoją wiedzą i doświadczeniem.  

Zamknięcie 

Faza ta odnosi się na przykład do zespołów projektowych, mających określony czas życia. To ostatni etap funkcjonowania grupy pracowników. Następuje podsumowanie i ocena wykonanych działań oraz wyciąganie wniosków. Członkowie zespołu zaczynają włączać się w realizację innych zadań.  

Budowanie zespołu pracowników – podsumowanie 

Efektywny zespół powinien charakteryzować się wzajemnym wsparciem i zaufaniem, dobrą komunikacją, wspólną odpowiedzialnością za osiąganie celów i elastycznością. Lider, by zbudować zespół silny i zgrany, powinien wykazać się dużym opanowaniem na każdym etapie tworzenia grupy oraz wyrozumieniem i jednocześnie asertywnością.  

Formowanie grupy pracowników to długotrwały proces, który już w początkowym etapie może zakończyć się fiaskiem ze względu na różnorodność charakterów, temperamentów i doświadczenia poszczególnych członków. Jednak determinacja i konstruktywne podejście menedżera umożliwiają utworzenie zespołu, który przyniesie wymierne korzyści dla całego przedsiębiorstwa. 


Bibliografia:

  1. https://liderzykooperacji.pl/wp-content/uploads/2020/01/Praca-zespo%C5%82em--LK-na-podstawie-art.Cwik.pdf
  2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Etapy_tworzenia_zespo%C5%82u

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460