Oferta
Blog

HR – kompletny przewodnik 

HR – kompletny przewodnik 
Powrót
25 sierpnia 2023
|
4 min.
Pracodawca
Katarzyna Kucaj
Katarzyna Kucaj

Dynamiczne zmiany na współczesnym rynku pracy wymuszają na działach HR firm wiele nowych wyzwań. Poniższy przewodnik ma na celu zapoznanie Cię z kluczowymi aspektami zarządzania personelem oraz dostarczenie wskazówek i narzędzi, które pozwolą Ci odnieść sukces w dziedzinie HR. 

Z poniższego tekstu dowiesz się:  

 • Co to znaczy HR?  
 • Jakie są obowiązki działu HR? 
 • Co to jest miękki HR?  
 • Czym jest twardy HR?  
 • Jakie korzyści ma firma z działu HR?  
 • Jakie cechy powinien posiadać pracownik działu HR?  

HR – human resources, czyli zasoby ludzkie 

HR, czyli human resources, to dział w firmie odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi. Jego głównym celem jest efektywne zarządzanie pracownikami, ich rekrutacja, rozwijanie umiejętności, motywowanie, ocenianie wyników pracy oraz dbanie o dobre relacje między pracownikami a firmą.  

Dział HR pełni kluczową rolę w tworzeniu i utrzymaniu zdolności organizacyjnej oraz przyczynia się do osiągnięcia celów biznesowych poprzez odpowiednie zarządzanie personelem i tworzenie korzystnych warunków pracy. 

Obowiązki działu HR 

Obowiązki działu HR są różnorodne i obejmują wiele kluczowych obszarów związanych zarządzaniem personelem. Wśród najważniejszych możemy wymienić:  

 • rekrutację i selekcję – pozyskiwanie nowych pracowników do organizacji. Tworzenie ofert pracy, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, przeprowadzanie wywiadów kwalifikacyjnych i selekcji najlepiej pasujących kandydatów. 
 • onboarding – po zatrudnieniu nowych pracowników, dział HR zajmuje się procesem wprowadzenia, zapewniania niezbędnych szkoleń oraz integrowania ich z zespołem i kulturą firmy. 
 • szkolenia i rozwój – organizacja szkoleń i programów rozwojowych dla pracowników, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i doskonalenie kompetencji. 
 • zarządzanie wydajnością – opracowywanie systemów oceny, monitorowanie osiągnięć, dostarczanie opinii zwrotnych oraz wspieranie procesu ustalania celów. 
 • wdrażanie procedur – tworzenie, aktualizacja i wdrażanie polityki personalnej oraz procedur dotyczących zatrudnienia, wynagradzania, świadczeń socjalnych, etyki zawodowej i innych kwestii związanych z personelem. 
 • wynagradzanie i benefity – ustalanie wynagrodzeń pracowników, tworzenie pakietów benefitów oraz negocjacje związane z umowami zbiorowymi. 
 • zarządzanie czasem pracy – monitorowanie obecności pracowników, zarządzanie urlopami, dniami wolnymi i innymi formami absencji. 
 • kulturę organizacyjną – tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, promowanie zaangażowania pracowników i utrzymywanie motywacji wśród zespołu. 

Podział na miękki i twardy HR 

Podział HR na miękki i twardy wynika z różnych aspektów pracy działu zasobów ludzkich oraz zwraca uwagę na dwa główne podejścia do zarządzania personelem, które różnią się charakterem  i podejściem do danych i ludzi. 

Miękki HR 

HR miękki kładzie nacisk na ludzi jako kluczowych aktywów organizacji. Uważa się, że pracownicy są wartością dodaną i powinno się dbać o ich dobrostan, rozwój i motywację. HR miękki skupia się na nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z pracownikami, zapewnianiu wsparcia psychologicznego oraz zachęcaniu do otwartej komunikacji. Ponadto jego celem jest wspieranie pozytywnej kultury organizacyjnej i tworzenie atmosfery, w której pracownicy czują się zaangażowani, zmotywowani i lojalni wobec firmy.  

Twardy HR 

HR twardy kładzie nacisk na dane liczbowe, wskaźniki efektywności i wyniki. Koncentruje się na osiąganiu celów biznesowych i maksymalizacji wydajności organizacji. Poświęca dużo uwagi na odpowiednie wynagrodzenia i układanie systemów premiowych, motywujących pracowników do lepszych wyników. W HR twardym rekrutacja jest podejmowana jako strategia, aby pozyskać pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kompetencjach, które najlepiej odpowiadają potrzebom organizacji. Stosowane są badania i analizy danych, aby podejmować decyzje związane z personelem oparte na dowodach i liczbach. 

Korzyści firmy wynikające z działu HR – 6 najważniejszych aspektów 

Wśród kluczowych korzyści wynikających z posiadania działu HR w firmie możemy wymienić:  

Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów 

Dział HR odpowiedzialny za skuteczną rekrutację i selekcję pracowników pozwala firmie pozyskiwać najlepsze talenty na rynku pracy. Zatrzymanie cennych pracowników przekłada się na stabilność zespołu, ciągłość wiedzy i doświadczenia oraz minimalizację kosztów związanych        z częstymi zmianami kadrowymi. 

Motywowanie i angażowanie pracowników 

Poprzez strategie motywacyjne, systemy wynagradzania, uznawanie osiągnięć oraz tworzenie korzystnych warunków pracy, dział HR pomaga utrzymać wysokie poziomy zaangażowania pracowników. 

Rozwój i doskonalenie umiejętności 

Dział HR organizuje szkolenia, programy rozwojowe i plany rozwoju kariery, co przyczynia się do wzrostu kompetencji pracowników. To z kolei pozwala na doskonalenie efektywności i podnoszenie jakości pracy w firmie. 

Zarządzanie wydajnością i ocena pracowników 

HR zapewnia systematyczną ocenę wyników pracy pracowników, co pozwala na identyfikację mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Skuteczne zarządzanie wydajnością pomaga w korygowaniu działań, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 

Kultura organizacyjna i pozytywna atmosfera pracy 

Dział HR jest zaangażowany w tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach, etyce i zgodności z misją firmy. Wspieranie pozytywnej atmosfery pracy sprzyja większej współpracy, komunikacji, zaufaniu i zwiększa satysfakcję pracowników. 

Wsparcie w zarządzaniu zmianą 

Dział HR odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu procesami zmian w organizacji, takimi jak restrukturyzacje, wdrożenie nowych technologii czy zmiana strategii biznesowej. 

Cechy pracownika działu HR 

Jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat na pracownika działu HR? Przede wszystkim powinien wykazywać empatię i wysoką zdolność do komunikacji interpersonalnej, aby budować pozytywne relacje z pracownikami i skutecznie rozwiązywać problemy czy konflikty między nimi. 

Dodatkowo, pracownik HR powinien być odpowiedzialny, rzetelny i dyskretny, ponieważ ma dostęp do poufnych informacji o pracownikach i musi przestrzegać zasad etyki zawodowej. 

Ważną umiejętnością w dzisiejszych czasach jest znajomość narzędzi informatycznych, ponieważ umiejętność pracy z różnymi systemami i zdolność do analizy danych są coraz bardziej istotne w tej dziedzinie. 

Wśród pożądanych cech HRowca wymienia się również umiejętność słuchania, zrozumienia i dostosowania się do różnorodnych potrzeb pracowników. 

Podsumowanie 

Dział HR odgrywa niezwykle istotną rolę w organizacjach, dbając o pozyskiwanie, rozwój i motywację pracowników. Dzięki skutecznemu zarządzaniu personelem, firma może osiągać sukces i pozostawać konkurencyjna na rynku. Dział HR angażuje się w tworzenie zdrowych relacji z pracownikami, wspiera ich rozwój i motywuje do osiągania lepszych wyników. Ma kluczowe znaczenie dla budowy pozytywnej kultury organizacyjnej, w której ludzie są fundamentem sukcesu przedsiębiorstwa. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460