Oferta
Blog

Komunikacja wewnętrzna – co to jest, dobre praktyki 

Komunikacja wewnętrzna – co to jest, dobre praktyki 
Powrót
14 lipca 2023
|
3 min.
Zarządzanie
Katarzyna Kseniuk
Katarzyna Kseniuk

Komunikacja wewnętrzna odgrywa niezwykle ważną rolę w zarządzaniu firmą. Jest szczególnie istotna w przedsiębiorstwach, które posiadają dużą liczbę pracowników oraz w organizacjach, których praca opiera się głównie na pracy zdalnej. Jak zaplanować strategię komunikacji wewnętrznej, by spełniała swoje założenia? 

Z poniższego tekstu dowiesz się:  

 • Co to jest komunikacja wewnętrzna? 
 • Jakie są cele komunikacji wewnętrznej? 
 • Jakie są pożądane praktyki związane z komunikacją wewnętrzną? 

Komunikacja wewnętrzna – definicja  

Komunikacja wewnętrzna to proces przepływu informacji w danej strukturze, na przykład firmie. Jest elementem działań public relations, który w przeciwieństwie do zewnętrznego PR’u, skupia się na przekazywaniu komunikatów wewnątrz organizacji. Dotyczy informacji o planach i celach firmy, oferowanych produktach i usługach, zmianach kadrowych, służy również do przedstawiania danych i statystyk związanych z działalnością podmiotu. 

Komunikacja wewnętrzna odnosi się do przepływu informacji, pomysłów, opinii i wytycznych między różnymi poziomami hierarchicznymi, działami oraz pracownikami wewnątrz organizacji. Jest to proces, który ma na celu zapewnienie skutecznej wymiany informacji i utrzymanie odpowiedniego poziomu porozumienia wewnątrz firmy.

Definicja komunikacji wewnętrznej

Sprawnie prowadzony system komunikacji wewnętrznej wpływa na zaangażowanie pracowników w życie przedsiębiorstwa, zmniejsza rotację kadry i buduje dobrą atmosferę wśród zespołu. 

Komunikacja wewnętrzna określana jest również jako internal relations lub internal PR.  

Cele komunikacji wewnętrznej  

Komunikacja wewnętrzna ma na celu wymianę wiedzy, przekazywanie informacji dotyczących wizji rozwoju przedsiębiorstwa, ma integrować zespół i motywować do wydajnej pracy. W dalszej perspektywie służy budowaniu lojalności i zaangażowania w życie firmy, co ma przekładać się na zmniejszenie rotacji pracowników i zatrzymanie utalentowanych specjalistów w zespole.  

Odgrywa kluczową rolę we wspieraniu funkcjonowania organizacji. Ma bezpośredni wpływ na wydajność, zaangażowanie pracowników, jakość wykonywanych zadań oraz atmosferę pracy. Skuteczna komunikacja wewnętrzna może również przyczynić się do zwiększenia lojalności pracowników i wzrostu efektywności działań całej organizacji.

Komunikacja wewnętrzna w strukturze organizacji może przybierać różne formy. Dotyczy zarówno informacji przekazywanych bezpośrednio lub przy użyciu narzędzi pomocniczych. Wśród kanałów komunikacji wewnętrznej możemy wymienić: 

 • spotkania informacyjne, 
 • szkolenia, 
 • tablicę ogłoszeń, 
 • biuletyn firmowy, 
 • newsletter,  
 • intranet,  
 • plakaty. 

Elementy dobrej komunikacji

Skuteczna komunikacja wewnętrzna jest niezbędna dla utrzymania harmonii i efektywności w organizacji. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, ważne jest zrozumienie i wdrożenie elementów komunikacji wewnętrznej takich jak:

 1. Jasność i klarowność: Komunikacja powinna być zrozumiała i precyzyjna, bez zbędnych skomplikowanych terminów i zwrotów.
 2. Dwukierunkowość: Ważne jest, aby komunikacja była dwukierunkowa, umożliwiając pracownikom udział w procesie i dawanie opinii.
 3. Odpowiednie kanały komunikacyjne: Wybór odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacyjnych jest istotny dla skutecznej komunikacji wewnętrznej.
 4. Otwartość i przejrzystość: Ważne jest, aby komunikacja była otwarta i oparta na zaufaniu, a informacje były dostępne dla wszystkich pracowników.

Dobre praktyki w komunikacji wewnętrznej

Efektywna komunikacja wewnętrzna to nie tylko sam proces przepływu informacji, ale również potrzeba poznania oczekiwań zespołu i monitorowanie prowadzonych działań. Pożądane praktyki przy strategii internal PR to między innymi: 

 1. Zachęcanie do otwartej komunikacji – poznaj oczekiwania członków zespołu dotyczące komunikacji wewnętrznej, a następnie zachęcaj pracowników do czynnego udziału w całym procesie. Promuj dialog i możliwość dzielenia się pomysłami oraz opiniami. Wpływaj na pozytywne postawy pracowników i atmosferę wsparcia oraz życzliwości. 
 1. Regularne spotkania – zadbaj o regularne organizowanie spotkań i briefów, podczas których zespół będzie mógł omówić postępy projektów, pomysły na dalszą działalność firmy, wyznaczyć cele i rozwiązać ewentualne problemy. Raportowanie bieżące pozwoli zachować wysoką efektywność organizacji. 
 1. Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji – dywersyfikacja kanałów komunikacji pozwoli umocnić cały proces i dotrzeć do większej liczby pracowników. Takie działanie jest szczególnie pożądane w dużych przedsiębiorstwach, które liczą powyżej 100 osób. 
 1. Reagowanie na problemy – staraj się, by jak najszybciej odpowiadać na prośby i pytania pracowników. Do rozwiązywania problemów związanych z procesem komunikacji wewnętrznej podchodź w sposób otwarty i elastyczny. 
 1. Analiza prowadzonych działań – na bieżąco monitoruj czy strategia komunikacji wewnętrznej przynosi zamierzony skutek i wpływa na zaangażowanie kadry. Pomocne mogą okazać się ankiety wśród pracowników lub luźna rozmowa podczas jednego ze spotkań organizacyjnych. Raz w roku warto również przeprowadzić audyt komunikacyjny. 

Angażowanie pracowników w życie przedsiębiorstwa za pomocą komunikacji wewnętrznej może przynieść wymierne korzyści dla firmy. Zgrany i zaangażowany zespół to lepsza efektywność i wydajność organizacji, a co za tym idzie – lepsze wyniki biznesowe oraz mocniejsza pozycja na rynku. Internal PR wspiera ruchy kadry kierowniczej i wpływa na zadowolenie pracowników. Warto więc położyć duży nacisk na prowadzone działania w tym zakresie. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460