Oferta
Blog

Marketing personalny – co to jest i na czym polega? 

Marketing personalny – co to jest i na czym polega? 
Powrót
25 sierpnia 2023
|
3 min.
Wellbeing
Katarzyna Kucaj
Katarzyna Kucaj

Tworzenie skutecznej strategii marketingowej obejmuje nie tylko zdobywanie klientów, lecz także przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów wewnątrz organizacji. To tutaj wkracza pojęcie marketingu personalnego – strategicznej praktyki, która skupia się na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy zarówno dla obecnych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów.  

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

 • Co to jest marketing personalny? 
 • Czym różni się marketing personalny od zarządzania zasobami ludzkimi?  
 • Jakie są cechy marketingu personalnego zewnętrznego i wewnętrznego? 
 • Jakie są korzyści płynące z marketingu personalnego? 
 • Jak wprowadzić proces marketingu personalnego w firmie?  

Marketing personalny – definicja 

Marketing personalny dotyczy działań dążących do stworzenia oraz utrzymania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy. Zakłada on, że pracownicy są wewnętrznymi klientami przedsiębiorstwa, ale dotyczy również potencjalnych klientów.  

Cele marketingu personalnego obejmują między innymi identyfikację potrzeb pracowników stałych i kandydatów oraz ich zaspokajanie czy segmentację zatrudnionych. Przede wszystkim skupiają się jednak na kształtowaniu zachęcającego wizerunku organizacji, pozyskiwaniu i utrzymaniu wartościowej kadry, stymulowaniu aktywności zespołu, dbaniu o relacje z byłymi pracownikami i budowaniu atmosfery zaufania wokół przedsiębiorstwa.1 

Marketing personalny a zarządzanie zasobami ludzkimi  

Marketing personalny zakłada traktowanie zatrudnionego w sposób podmiotowy jako potencjał mający wpływ na wyniki organizacji. Posiada większy zasięg oddziaływania i przewagę więzi emocjonalnych nad ekonomicznymi (tak jak ma to miejsce w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi). Członkowie organizacji są postrzegani jako klienci wewnętrzni, a organizacja jako rynek. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma mniejszy zasięg oddziaływania, a organizację postrzega się w tej koncepcji jako zbiór zasobów. 2 

Cechy zewnętrznego marketingu personalnego i wewnętrznego 

Wewnętrzny marketing personalny skupia się na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach obecnych pracowników oraz zapewnieniu im odpowiednich warunków, aby pozostali lojalni, zaangażowani i zmotywowani. Kluczowym celem jest tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się docenieni i związani z firmą. Zagadnienie to obejmuje więc system komunikacji między kadrą kierowniczą i pracownikami oraz pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.  

Z kolei marketing personalny zewnętrzny skupia się na promowaniu firmy jako atrakcyjnego pracodawcy na zewnątrz, w celu przyciągnięcia nowych talentów i zbudowania pozytywnego wizerunku na rynku pracy. Ten rodzaj marketingu jest szczególnie istotny w obliczu konkurencji o najlepsze talenty. Obejmuje komunikację firmy z partnerami biznesowymi, innymi przedsiębiorstwami, dotyczy również potencjalnych pracowników.3 

Korzyści płynące z marketingu personalnego  

Korzyści płynące z marketingu personalnego są znaczące i dotyczą zarówno pracowników, jak i samej organizacji. Obejmują między innymi:  

 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na zewnętrz,  
 • mniejszą rotację pracowników, 
 • utrzymanie dobrej atmosfery wewnątrz organizacji,  
 • wydobycie większej efektywności zespołu,  
 • lepszą dyspozycyjność zatrudnionych, 
 • przyciąganie nowych talentów.4 

Jak wdrożyć marketing personalny w firmie? 8 kroków 

Wdrożenie strategii nakierowanej na marketing personalny w firmie będzie wymagało sprecyzowanego planu oraz zaangażowania kadry kierowniczej i działu HR. Jak przeprowadzić cały proces w ośmiu podstawowych krokach?  

Analiza obecnej sytuacji 

Przeprowadź ocenę obecnej kultury organizacyjnej, polityki pracowniczej, korzyści i procesów rekrutacyjnych. Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i określ cele, jakie chciałbyś osiągnąć dzięki wdrożeniu marketingu personalnego. 

Tworzenie wizji pracodawcy 

Określ wartości, misję i wizję firmy jako pracodawcy. Określ co wyróżnia Twoją firmę na tle konkurencji i dlaczego pracownicy powinni chcieć pracować właśnie u Ciebie. 

Kreacja planu marketingowego 

Opracuj spójny plan, który obejmuje strategię wewnętrzną i zewnętrzną. Skoncentruj się na komunikacji z obecnymi pracownikami oraz promocji firmy jako pracodawcy na zewnątrz. 

Komunikacja wewnętrzna 

Upewnij się, że pracownicy są zaangażowani i świadomi zmian. Organizuj spotkania, szkolenia i prezentacje, aby przedstawić im cele i korzyści marketingu personalnego. 

Rozwój korzyści dla pracowników 

Opracuj atrakcyjny pakiet świadczeń i benefitów, uwzględniając zdrowie, równowagę między pracą a życiem osobistym, szkolenia oraz możliwości awansu. 

Tworzenie treści i promocja 

Opracuj treści i kampanie, które podkreślają kulturę organizacyjną, wartości firmy i pozytywne doświadczenia pracowników. Publikuj je na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz portalach rekrutacyjnych. 

Poprawa procesów rekrutacyjnych 

Dostosuj procesy rekrutacyjne tak, aby były przejrzyste, przyjazne dla kandydatów i oddawały wartości i kulturę organizacji. 

Rozwój kompetencji pracowników 

Inwestuj w szkolenia i programy rozwoju, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności i osiągać swoje cele zawodowe. 

Podsumowanie 

Marketing personalny to strategiczne podejście, które nie tylko kształtuje wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, ale także wpływa na dynamikę organizacji oraz jej wyniki biznesowe. Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty marketingu personalnego łączą się w celu budowania harmonijnego ekosystemu pracy, w którym pracownicy są sercem firmy, a ich zadowolenie i rozwój są priorytetami. 

W obliczu zmieniającego się krajobrazu korporacyjnego, wartość ludzkiego kapitału staje się kluczowym determinantem sukcesu organizacji. Marketing personalny stanowi więc nie tylko troskę o pracowników, ale także strategię, która napędza wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. 

Bibliografia:  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_personalny
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-70cb4545-ce8a-4918-80d5-dd7762bdc726/c/08.pdf
https://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/marketing-personalny_2412.html
https://www.eden.pl/blog/marketing-personalny-wewnatrz-firmy-jak-skutecznie-zmotywowac-pracownikow

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460