Oferta
Blog

Program Poleceń Pracowniczych – co to jest i na czym polega? 

Program Poleceń Pracowniczych – co to jest i na czym polega? 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
3 min.
Program Poleceń Pracowniczych
Julia Pucek
Julia Pucek

W dzisiejszych dynamicznie zmieniających się realiach biznesowych, przedsiębiorstwa z coraz większą uwagą zwracają się w stronę strategii motywacyjnych, które angażują i inspirują pracowników do osiągania wybitnych wyników. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które zdobywa coraz większą popularność w środowisku korporacyjnym, jest Program Poleceń Pracowniczych. 

Z poniższego tekstu dowiesz się:  

 • Co to jest Program Poleceń Pracowniczych? 
 • Jakie korzyści płyną z Programu Poleceń Pracowniczych? 
 • Jakie wady ma Program Poleceń Pracowniczych? 

Czym jest Program Poleceń Pracowniczych? 

Program Poleceń Pracowniczych to innowacyjna strategia rekrutacyjna wykorzystywana przez przedsiębiorstwa w celu pozyskiwania nowych pracowników za pośrednictwem rekomendacji od obecnych członków zespołu. W skrócie, program ten zachęca pracowników do polecania swoich znajomych, rodzin, czy kolegów z branży na wolne stanowiska w firmie. To system poleceń nowego pracownika, którego rekomendują obecni pracownicy. 

Zasady działania Programu Poleceń Pracowniczych mogą się różnić w zależności od konkretnego przedsiębiorstwa, ale najczęściej proces wygląda następująco: 

Rekomendacje pracowników  

Członek zespołu posiadający wiedzę o wolnym stanowisku może polecić kandydata, którego zna osobiście.  

Składanie zgłoszeń 

Pracownik składa rekomendację kandydata za pomocą narzędzi udostępnionych przez pracodawcę i wskazuje jego umiejętności i kwalifikacje. 

Weryfikacja  

Dział firmy biorący udział w procesie rekrutacji poddaje zgłoszenie weryfikacji. Kandydat jest sprawdzany pod kątem spełniania wymagań dotyczących stanowiska. 

Nagrody i korzyści  

Jeśli kandydat zostanie zatrudniony i się sprawdzi, rekomendujący członek zespołu może otrzymać nagrodę pieniężną za polecenie pracownika lub inny rodzaj korzyści, zależny od polityki firmy.  

Polecenia pracownicze – korzyści 

Programy Poleceń Pracowniczych cieszą się rosnącą popularnością ze względu na szereg korzyści, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla pracowników: 

Korzyści dla przedsiębiorstwa: 

 • Szybszy i bardziej trafny proces rekrutacji – zatrudnienie przez polecenie pozwala na pozyskanie pracowników, którzy są rekomendowani przez zaufanych członków zespołu, co często przekłada się na lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej i wymagań stanowiska. 
 • Oszczędność czasu i zasobów – dzięki programowi firmy mogą obniżyć koszty i ograniczyć czas poświęcany na poszukiwanie kandydatów poprzez tradycyjne kanały rekrutacyjne. 
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – udział w Programie Poleceń Pracowniczych angażuje pracowników, czyniąc ich aktywnymi uczestnikami w rozwoju firmy. 

Korzyści dla pracowników: 

 • Nagrody i korzyści – uczestnictwo w programie pozwala pracownikom zdobyć dodatkowe nagrody finansowe lub inne korzyści za skuteczne polecenie wartościowych kandydatów. 
 • Wpływ na zespół – pracownicy mogą mieć wpływ na skład zespołu, co może przyczynić się do stworzenia bardziej zgranego i efektywnego środowiska pracy. 
 • Budowanie relacji – polecając swoich znajomych, pracownicy wspierają swoje relacje w miejscu pracy i zacieśniają więzi z innymi członkami zespołu. 

Wady Programu Poleceń Pracowniczych 

Mimo, że za programem poleceń idzie wiele zalet, istnieją również pewne wady, które warto wziąć pod uwagę przed ich wdrożeniem. Oto kilka zagrożeń, które mogą występować w przypadku Programu Poleceń Pracowniczych: 

 • Brak różnorodności – Programy Poleceń Pracowniczych mogą przyczynić się do utrzymania homogenicznych zespołów, zwłaszcza jeśli pracownicy polecają osoby z podobnymi do nich cechami czy doświadczeniem. Brak różnorodności w zespole może prowadzić do braku różnorodności perspektyw, kreatywności i innowacyjności, co w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na efektywność organizacji. 
 • Napięcia w zespole – jeśli pracownicy polecają swoich znajomych lub członków rodziny, a ci nie spełniają oczekiwań lub nie pasują do zespołu, może to prowadzić do napięć i trudnych sytuacji między pracownikami. 
 • Wykluczenie innych kandydatów – Programy Poleceń Pracowniczych mogą prowadzić do sytuacji, w których inni potencjalni kandydaci nie mają takiej samej szansy, jak ci rekomendowani przez pracowników. To może oznaczać, że firmy przegapiają szereg innych wartościowych kandydatów spoza wewnętrznego kręgu pracowników. 
 • Zniekształcenie systemu wynagradzania – istnieje ryzyko, że pracownicy będą polecać kandydatów jedynie dla nagrody finansowej lub innych korzyści, co może prowadzić do nieświadomego zniekształcenia programu, gdzie liczy się ilość rekomendacji, a nie jakość kandydatów. 

Podsumowanie 

Program Poleceń Pracowniczych jest innowacyjnym narzędziem, które pozwala firmom aktywnie zaangażować swoich pracowników w proces rekrutacji, wzmacniając tym samym kulturę organizacyjną opartą na współpracy i zaufaniu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zbudować silny zespół pracowników, przyciągnąć najlepsze talenty do firmy i osiągnąć przewagę konkurencyjną w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym.  

Należy jednak brać pod uwagę zagrożenia, jakie niesie ze sobą Program Poleceń Pracowniczych podczas procesu rekrutacyjnego. Warto więc dywersyfikować działania. Publikacja ogłoszenia dotyczącego ofert pracy powinna iść w parze z Programem Poleceń Pracowniczych, co zwiększa szansę na pozyskanie wartościowych kandydatów. Rekruterzy nie powinni również uciekać od zadawania dodatkowych pytań kandydatom na etapie weryfikacji. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460