Oferta
Blog

Rekrutacja pracowników – kompletny przewodnik 

Rekrutacja pracowników – kompletny przewodnik 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
3 min.
Rekrutacja
Katarzyna Kucaj
Katarzyna Kucaj

Odpowiednio dobrany i zgrany zespół pracowników jest w obecnym świecie biznesu jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy. To właśnie oni stanowią o sile przedsiębiorstwa, wpływając na jej efektywność, wyniki finansowe i reputację. Jednak znalezienie właściwych kandydatów nie jest łatwym zadaniem.  

Rekrutacja pracowników jest procesem wymagającym strategicznego podejścia, cierpliwości i właściwej oceny potencjalnych kandydatów. A także stałego dostosowywania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jak robić to skutecznie? 

Z poniższego artykułu dowiesz się: 

  • Co to jest rekrutacja pracowników?  
  • Dlaczego rekrutacja pracowników jest istotna?  
  • Jakie są etapy rekrutacji pracowników?  
  • Jak skutecznie rekrutować pracowników? 

Rekrutacja pracowników – definicja 

Rekrutacja pracowników polega na pozyskiwaniu i przyciąganiu odpowiednich kandydatów do pracy w firmie w celu wypełniania pojawiających się wakatów na określonych stanowiskach. Proces ten dąży do znalezienia najlepiej dopasowanych osób, które spełniają wymagania postawione przez pracodawcę – posiadają właściwą wiedzę, doświadczenie, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania określonych zadań w przedsiębiorstwie.  

Rekrutację pracowników możemy podzielić na dwa typy:  

  • rekrutacja zewnętrzna – poszukiwanie utalentowanych kandydatów poza organizacją; 
  • rekrutacja wewnętrzna – obsadzanie wakatu poprzez awans lub przeniesienie pracownika z już istniejącego zespołu. 

Korzyści płynące z rekrutacji pracowników  

Rekrutacja to jeden z najistotniejszych elementów podczas budowania efektywnego, zrównoważonego i wydajnego zespołu pracowników. Odpowiedni dobór kadry wpływa na rozwój firmy, jej wyniki finansowe, zewnętrzną reputację, kulturę organizacyjną i finalny sukces na rynku. Oddziałuje więc na wiele newralgicznych czynników, od których zależy powodzenie i funkcjonowanie organizacji.  

Właściwe przeprowadzenie procesu rekrutacji to gwarancja budowy stabilnego zespołu składającego się ze specjalistów, którzy przyczynią się do osiągnięcia celów firmy i wzmocnienia jej konkurencyjności biznesowej. 

Etapy rekrutacji pracowników 

Proces rekrutacji można podzielić na kilka etapów1

Analiza potrzeb kadrowych  

Początkowy etap rekrutacji – określenie potrzeb kadrowych organizacji i zdefiniowanie wymagań stanowiska. 

Planowanie procesu naboru  

Proces naboru powinien być szczegółowo zaplanowany i osadzony w ramach czasowych, by przebiegał sprawnie i przyniósł oczekiwane korzyści w określonym czasie. 

Analiza opisu stanowiska pracy 

Na podstawie analizy potrzeb kadrowych tworzony jest opis stanowiska pracy. Powinien zawierać oczekiwania pracodawcy – szczegółowy opis wymagań i obowiązków, jakie nowy pracownik będzie musiał zrealizować.  

Stworzenie ogłoszenia o pracę 

Do przestrzeni publicznej trafia komunikat: potrzebujemy nowego pracownika. Pożądanym działaniem przy procesie rekrutacji jest zamieszczenie ogłoszenia w różnych kanałach komunikacyjnych: portalach pracy, na stronie internetowej organizacji, w mediach społecznościowych, ogłoszeniach prasowych lub radiowych etc. 

Sprawdzenie aplikacji  

Jest to wstępna selekcja kandydatów. Dział rekrutacji sprawdza nadesłane dokumenty (CV, listy motywacyjne itp.) i analizuje, czy spełniają określone oczekiwania pracodawcy.  

Sprawdzenie wiedzy kandydatów 

Jest to etap rozmów kwalifikacyjnych lub wykonywania zadań rekrutacyjnych. Dzięki temu firma jest w stanie lepiej poznać umiejętności i kwalifikacje kandydatów i stwierdzić, czy dana osoba pasuje do profilu organizacji. 

Decyzja o przyjęciu kandydata do pracy 

Na podstawie wcześniejszych etapów – przesłania aplikacji, rozmowy kwalifikacyjnej lub zadania praktycznego – rekruterzy podejmują decyzję o wyborze najlepiej pasującego kandydata.  

Sposoby na skuteczną rekrutację pracowników 

Metody rekrutacji w ramach strategii pozyskania nowego pracownika powinny być zróżnicowane, by dotrzeć do jak największej liczby kandydatów. Warto zastosować następujące sposoby związane z nową ofertą pracy:  

Określenie jasnych wymagań stanowiska 

Precyzyjne określenie wymagań co do stanowiska ograniczy zbędne zgłoszenia osób, które nie nadają się lub nie posiadają wystarczających kompetencji. Tym samym skoncentrujesz się na szukaniu osób, które rzeczywiście spełniają Twoje wymagania.  

Wykorzystanie różnorodnych kanałów rekrutacyjnych 

Dzięki wystawieniu ogłoszeń w różnych kanałach rekrutacyjnych, zwiększysz szanse dotarcia do większej liczby utalentowanych kandydatów.  

Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy 

Dbaj o pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz i obraz atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki temu większa liczba kandydatów zainteresuje się Twoim ogłoszeniem. Na pozytywny wizerunek pracodawcy składa się wiele czynników, między innymi opinie obecnych członków zespołu, nagrody, benefity pracownicze czy możliwości rozwoju zawodowego. 

Zaangażowanie zespołu w proces rekrutacji 

Zaproś zespół zatrudniający (na przykład kierownictwo danego działu) do procesu rekrutacji. Umożliw wywiad z kandydatami i wsłuchaj się w jego ocenę. Różnorodne perspektywy pozwolą lepiej dopasować kandydata do zespołu.  

Korzystanie z testów i zadań praktycznych 

Zadania praktyczne lub testy w procesie rekrutacji pozwolą na lepszą ocenę kompetencji i zdolności kandydatów w odniesieniu do realistycznego kontekstu pracy. 

Proces rekrutacji pracowników – podsumowanie 

Rozwój firmy w dużym stopniu zależny jest od inwestowania czasu i wysiłku w proces rekrutacyjny i pozyskiwania, nowych, utalentowanych pracowników. Kluczem do przyciągania wykwalifikowanych kandydatów jest dostosowywanie metod rekrutacyjnych do zmieniającego się dynamicznie rynku pracy. Skuteczna rekrutacja wymaga więc nie tylko umiejętności rekruterów, lecz również strategicznego myślenia organizacji. 

Bibliografia:  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Rekrutacja

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460