Oferta
Blog

Strategia employer brandingu – kompletny przewodnik

Strategia employer brandingu – kompletny przewodnik
Powrót
07 lipca 2023
|
3 min.
Pracodawca
Julia Pucek
Julia Pucek

Employer branding, czyli budowanie wizerunku pracodawcy, to działania nakierowane na pozyskiwanie najbardziej utalentowanych kandydatów na rynku pracy. Ponadto skuteczne działania employer brandingowe wpływają na obecnych pracowników, którzy czują więź z pracodawcą i mają poczucie, że znajdują się w przyjaznym środowisku umożliwiającym awans i samorozwój.

Każdy pracodawca powinien jednak wiedzieć, że konstruowanie strategii employer brandingowej jest złożonym procesem, który obejmuje analizę, planowanie, wdrażanie oraz monitorowanie działań.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

Ważna rola employer brandingu

Budowanie wizerunku marki pracodawcy jest koniecznością w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa i rozbudowy zespołu o kompetentnych specjalistów. Raport ManpowerGroup z 2021 roku wskazał, że aż 81 procent pracodawców w Polsce zadeklarowało, że ma trudności z zapełnianiem wolnych stanowisk pracy[1]. Uznano to za najwyższy od 15 lat niedobór talentów na rynku. Badanie wykazało, że najbardziej pożądanymi specjalizacjami byli pracownicy obszaru logistyki, pracownicy sektora produkcji przemysłowej czy pracownicy działu IT.

Trzy lata wcześniej ta sama ankieta wskazała, że pożądani są zwłaszcza wykwalifikowani pracownicy fizyczni, kierowcy i inżynierowie. Wówczas 51 procent pracodawców utrzymywało, że ma problem ze znalezieniem kandydatów z pożądanymi umiejętnościami[2]. Jak więc widać, z roku na rok pracodawcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem odpowiedniej kadry. Tym samym rola employer brandingu rośnie coraz bardziej.

Przykłady działań employer brandingowych

Działania employer brandingowe podzielić można na zewnętrzne (ich odbiorcą są potencjalni pracownicy) oraz wewnętrzne (skierowane do obecnych członków załogi).

W ramach employer brandingu zewnętrznego wymienić możemy udział ambasadorów w życiu marki, nietuzinkowy pomysł na prowadzenie kanałów social media, obecność na branżowych wydarzeniach i targach pracy, ciekawe ogłoszenia rekrutacyjne lub działania w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z kolei przykładowe działania EB wewnętrznego mogą obejmować system benefitów dla zatrudnionych, filozofię work-life balance, bezpłatne szkolenia, eventy integracyjne czy wsparcie nauki języków obcych i wczasów.

Jak więc widać, employer branding to metoda na przyciąganie utalentowanych osób i jednocześnie działania dążące do utrzymywania pracowników, którzy są już na pokładzie firmy.

Strategia employer branding w 5 krokach

Skuteczna strategia employer brandingu powinna być skrupulatnie przemyślana i poparta badaniami rynku pracy. W jej stworzenie – bezpośrednio lub pośrednio – należy zaangażować tak naprawdę wszystkie jednostki związane z Twoją organizacją. Szczególną rolę odegrają z pewnością działy HR oraz marketingu.

Przemyślany plan działań to podstawa przy tworzeniu strategii EB. Wszystkie ruchy powinny być zaplanowane już na samym starcie, a jeden etap powinien powinien wynikać z drugiego lub go uzupełniać.

Jak zbudować atrakcyjną markę organizacji? Spójność i skuteczność w komunikacji oraz budowaniu wizerunku swojego przedsiębiorstwa osiągniesz dzięki pięciu poniższym krokom:

Wewnętrzna i zewnętrzna analiza firmy i rynku

Na wstępie należy określić misję, wartości i kulturę Twojej firmy, ale w parze powinna z tym pójść również analiza celów biznesowych. Dodatkowo należy zbadać rynek pracy oraz konkurencję, by poznać oczekiwania kandydatów oraz silne i słabe strony innych firm z Twojego sektora.

Definiowanie marki

Kolejnym etapem jest określenie unikalnej wartości firmy oraz sformułowanie jej misji. Wyróżnij najważniejsze cechy, które sprawiają, że Twoje przedsiębiorstwo wybija się na tle innych i jest w stanie zaproponować potencjalnym kandydatom więcej, niż konkurencja.

Otwarcie kanałów komunikacji

Stwórz spójną strategię komunikacji, opartą na promowanych przez firmę wartościach. Przekazywane treści powinny być angażujące i przedstawiać historię, kulturę oraz sukcesy przedsiębiorstwa. Zdywersyfikuj formy dotarcia do odbiorcy. Jako kanały komunikacji możesz wykorzystać między innymi:

  • stronę internetową,
  • media społecznościowe,
  • branżowe fora,
  • blogi,
  • portale oferujące pracę.

Zaangażowanie zespołu

Na skuteczną strategię EB powinny składać się również działania wewnątrz firmy. Zadbaj o zbudowanie pozytywnej atmosfery w pracy i stwórz programy, które będą angażować i motywować pracowników do czucia się częścią zespołu. Za przykład można podać wewnętrzne grupy, fora dyskusyjne czy blogi, na których pracownicy będą mogli dzielić się z resztą zespołu swoimi sukcesami, doświadczeniami i opiniami.

Należy też kłaść duży nacisk na rozwój zawodowy zatrudnionych oraz atrakcyjne benefity. Zadowoleni pracownicy są najlepszymi ambasadorami marki, dlatego ich opinie są niezwykle ważną częścią strategii biznesowej.

Monitoring efektywności

Stale monitoruj skuteczność działań skierowanych na employer branding. W sytuacji spadku zaangażowania pracowników lub niższego zainteresowania firmą na zewnątrz, reaguj na bieżąco i dokonuj optymalizacji oraz korekt strategii.

Przykładami monitorowania działań EB mogą być na przykład ankiety przeprowadzane wśród pracowników, analiza danych z rekrutacji lub śledzenie wskaźników rekrutacyjnych.

Podsumowanie

Starannie przygotowana strategia employer brandingowa to przyczynek do rozbudowy kadry o utalentowanych i wyspecjalizowanych pracowników. To również szansa, by być krok do przodu przed konkurencją na rynku rekrutacyjnym. Zaangażowanie całego zespołu w rozwój strategii pozwoli zmaksymalizować jej efekty i wpłynąć na jej atrakcyjność.


Przypisy:

  1. https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2021/07/MPG_2021_Niedob%C3%B3r-talent%C3%B3w-2021_-infografika-PL-1.pdf
  2. https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2018/08/NiedoborTalentow_2018_Polska.pdf

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460