Oferta
Blog

Zarządzanie zespołem – na czym polega, dobre praktyki 

Zarządzanie zespołem – na czym polega, dobre praktyki 
Powrót
07 lipca 2023
|
4 min.
Zarządzanie
Max Cyrek
Max Cyrek

Zarządzanie zespołem to jedna z najważniejszych kompetencji miękkich na rynku pracy. Utalentowany menadżer potrafi odpowiednio zmotywować zespół i zadbać o potrzeby jego członków, tak by finalny wynik był jak najbardziej efektywny dla firmy.

Zarządzanie zespołem to temat, który dotyka praktycznie każdej osoby zajmującej się zarządzaniem. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. Czy to jest możliwe do nauczenia? Zdecydowanie tak. W tym artykule podzielę się z Tobą, czym jest zarządzanie zespołem i jakie są dobre praktyki, które możesz zastosować w swojej codziennej pracy.

Jakie praktyki powinien stosować lider przy pracy z kadrą organizacji? 

Z poniższego artykułu dowiesz się: 

  • Co to jest zarządzanie zespołem? 
  • Jak zarządzać zespołem pracowników we właściwy sposób? 
  • Czego unikać przy zarządzaniu zespołem? 

Definicja zarządzania zespołem pracowniczym 

Zarządzanie zespołem polega na kierowaniu grupą pracowników, którzy mają za zadanie osiągnięcie wyznaczonego celu. Najczęściej liderem jest menadżer, który ma pod sobą określoną liczbę ludzi. Jego rola skupia się na integrowaniu i ukierunkowywaniu zespołu na efektywną realizację projektów, to również delegowanie zadań[1]

Zarządzanie zespołem jest procesem prowadzenia i koordynowania pracy grupy osób, które wspólnie dążą do osiągnięcia określonych celów. Dotyczy to nie tylko zadań związanych z planowaniem, organizacją i kontrolą pracy, ale także z budowaniem relacji w zespole, motywowaniem członków, rozwiązywaniem konfliktów i rozwijaniem kompetencji zespołu.

Zarządzanie zespołem definicja

Ze względu na różnorodność charakterów, temperamentów, doświadczenia i umiejętności członków zespołu, zarządzanie grupą stanowi duże wyznanie, wymagające od lidera określonych cech i wiedzy. Przede wszystkim zarządzający musi mieć wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, dobrze komunikować się z współpracownikami i umieć motywować do wydajnej pracy i realizacji celów.  

Ponadto powinien budzić szacunek, być zdolny do konstruktywnej oceny pracownika i jego działań oraz podejmować racjonalne decyzje, oparte na merytorycznym spojrzeniu. 

Praktyczne porady do zarządzania zespołem pracowników

Lider zespołu rozpoczynając pracę przy danym projekcie powinien mieć już z góry ustalony plan działania i trzymać się jego realizacji. Jak powinien wyglądać proces zarządzania zespołem krok po kroku? 

Właściwy dobór osób 

Jeśli praca przy danym projekcie jest na początkowym etapie, a lider ma możliwość skompletowania zespołu, dobór osób do pracy powinien być głęboko przemyślany. Zastanów się jak wzmocnić i urozmaicić kadrę dzięki rekrutacji nowych pracowników. Wybierz jednostki o różnorodnych umiejętnościach, które jako zespół stworzą grupę ekspertów w dziedzinie dotyczącej projektu. 

Integracja 

Zadbaj o to, by członkowie zespołu dobrze się rozumieli i darzyli szacunkiem. Bardzo ważna jest atmosfera wzajemnej pomocy i koleżeństwa. Dzięki temu nie ma poczucia rywalizacji, za to wszyscy pracownicy mają świadomość, że działają we wspólnym celu. 

Spotkanie integracyjne po pracy lub wyjazd integracyjny pozwolą zacieśnić więzi i poznać się członkom zespołu od strony osobistej. To z kolei wpłynie na skrócenie dystansu pomiędzy nimi i szybsze rozwiązywanie problemów lub ewentualnych konfliktów. 

Motywacja i pozytywne nastawienie 

Motywowanie pracowników jest podstawową funkcją lidera zespołu. Aby motywować zespół skutecznie i efektywnie, niezbędne jest poznanie uczestników projektu oraz ich potrzeb i temperamentu.  

Narzędzia motywacyjne możemy podzielić na: 

  • finansowe (podwyżka, nagrody, premie),  
  • pozapłacowe (benefity, szkolenia, wyjazdy i imprezy integracyjne).  

Transparentna komunikacja i pomoc 

Lider powinien dbać o właściwą komunikację z podwładnymi. Zatrudnieni powinni znać swoje obowiązki i cel pracy całego zespołu, ale w przypadku niejasności menadżer musi być gotowy, by pomóc i rozwiać wątpliwości. Dobry lider powinien więc być blisko pracowników i reagować na ich potrzeby. Powinien również obserwować jak przebiega komunikacja między samymi pracownikami.  

Pogłębianie kompetencji 

Zarządzający zespołem w porozumieniu z szefostwem firmy powinien zadbać o możliwość rozwoju zespołu poprzez pogłębianie kompetencji. Wielu pracowników przywiązuje dużą wagę do rozszerzania swoich zawodowych umiejętności. Jeśli pracodawca nie zadba o ten obszar, jego przedsiębiorstwo przestanie być atrakcyjne w oczach pracowników. Można więc postawić na materiały szkoleniowe, kursy wewnątrz firmy, webinaria, dofinansowanie nauki czy warsztaty. 

Feedback 

Reaguj na sukcesy i porażki. Wystrzegaj się sytuacji, gdy jedyne rozmowy podejmowane z członkami zespołu opierają się na krytyce lub wyjaśnianiu nieporozumień. Pochwała za dobrze wykonane zadanie jest niezwykle motywacyjna i z pewnością wpłynie na jeszcze lepszą dyspozycję pracownika. 

Systematyczna analiza 

Na bieżąco analizuj postęp prac zespołu, a w przypadku opóźnień lub niedopełnienia obowiązków prowadź dialog z zespołem pracowniczym. Być może jeden z pracowników przechodzi przez problemy osobiste, które wpływają na jego dyspozycję w pracy i potrzebuje odciążenia. Nie dowiesz się tego bez rozmów z zatrudnionymi i systematycznej kontroli osiąganych wyników. 

Błędy w zarządzaniu zespołem 

Podczas zarządzania zespołem możliwe jest wystąpienie błędów, które wpłyną negatywnie na projekt i wydajność firmy. Czego powinni wystrzegać się liderzy? 

Niewłaściwa komunikacja 

Zadbaj o to, by Twoja rola jako lidera zespołu nie ograniczała się jedynie do wydawania poleceń i delegowania zadań. Jednym z podstawowych błędów komunikacyjnych jest również brak informacji zwrotnej dla pracownika na temat wykonanej przez niego pracy. Menadżer powinien być partnerem zespołu. Jeśli pracownik czuje, że ma w liderze oparcie, jego praca będzie bardziej efektywna. 

Brak motywacji 

Jeśli nie zadbasz o motywację pracownika, nie będzie on widział sensu w pracy, przez co nie osiągnie pełnego potencjału i szybko może poszukać innego miejsca zatrudnienia. Poznaj o potrzeby zespołu i w oparciu o tę wiedzę przygotuj odpowiedni system motywacyjny. 

Kontrola i brak zaufania 

Jako lider powinieneś zaufać pracownikom i oddać im inicjatywę. Wielu menadżerów w wyniku braku zaufania nieustannie kontroluje zatrudnionych, a to źle wpływa na ich samopoczucie w firmie. Nieustanna kontrola nie sprzyja atmosferze życzliwości i wsparcia, buduje natomiast napięcie i wzmaga konflikty. 

Niewłaściwa krytyka 

Ocenianie pracowników i efektów ich pracy na forum lub wręcz krytykowanie ich na oczach kolegów i koleżanek może skutecznie zrujnować atmosferę i doprowadzić do rozpadu zespołu. Ocena pracy powinna być zawsze merytoryczna, a lider nie powinien reagować emocjonalnie i obrażać pracowników. Jeśli ktoś zawalił swoje zadanie, przeprowadź z nim rozmowę w cztery oczy i wyjaśnij na czym polega problem.  

Podsumowanie 

Skuteczne zarządzanie zespołem to wymagające zadanie, ponieważ dotyczy pracy z wieloma jednostkami ludzkimi. Dobry menadżer powinien umiejętnie godzić ze sobą wiele interesów – pilnować by projekt szedł w zamierzonym kierunku i jednocześnie bacznie obserwować nastroje i motywację członków zespołu. 

Zastosowanie odpowiednich praktyk pozwoli lepiej kierować pracownikami i ułatwi komunikację, co powinno przełożyć się na wymierne efekty dla przedsiębiorstwa. 

Przypisy

  1. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_zespo%C5%82em

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460