Oferta
Blog

Marketing rekrutacyjny – co to jest i na czym polega? 

Marketing rekrutacyjny – co to jest i na czym polega? 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
4 min.
Rekrutacja
Julia Pucek
Julia Pucek

W obecnych czasach zdobycie i zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników stało się kluczowym wyzwaniem dla firm. Tradycyjne metody rekrutacji często nie są już wystarczające, aby przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych kandydatów, którzy posiadają pożądane umiejętności i pasję do pracy w danej organizacji. Dlatego też, rozwijanie odpowiedniej strategii rekrutacyjnej stało się nieodzowne dla osiągnięcia sukcesu w dziedzinie zatrudnienia. 

W tym kontekście marketing rekrutacyjny wyrasta na coraz bardziej efektywny sposób przyciągania i pozyskiwania najlepszych talentów na rynku pracy. 

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

  • Czym jest marketing rekrutacyjny?  
  • Jaka jest różnica między marketingiem rekrutacyjnym a employer brandingiem? 
  • Jakie są zalety marketingu rekrutacyjnego? 
  • Jak wyglądają etapy marketingu rekrutacyjnego? 

Marketing rekrutacyjny – definicja  

Marketing rekrutacyjny to strategia i działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania najbardziej odpowiednich i wartościowych kandydatów na stanowiska pracy poprzez budowanie atrakcyjnego wizerunku firmy jako pracodawcy oraz efektywne promowanie ofert pracy na rynku. Jest to proces stosowany do przyciągania potencjalnych pracowników, tak aby zainteresowali się daną firmą jako miejscem pracy, oraz do budowania trwałych relacji z kandydatami, nie tylko w aktywnym procesie rekrutacji, ale również na przestrzeni czasu, z myślą o przyszłych potrzebach kadrowych. 

W ramach marketingu rekrutacyjnego celem jest skuteczne pozyskiwanie, angażowanie i zatrzymywanie pracowników, którzy pasują do kultury firmy i posiadają pożądane kompetencje, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia jakości i wydajności zespołu, a także budowania trwałej i pozytywnej reputacji pracodawcy. 

Marketing rekrutacyjny a employer branding 

Marketing rekrutacyjny i employer branding to dwa różne, ale powiązane ze sobą podejścia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie employer brandingu jest jednak często mylone z marketingiem rekrutacyjnym.  

Marketing rekrutacyjny koncentruje się na aktywnym pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na konkretne stanowiska, podczas gdy działania employer brandingowe skupiają się na budowaniu długofalowego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, który przyciąga i zatrzymuje najbardziej wartościowe talenty. 

Zalety marketingu rekrutacyjnego – 5 korzyści 

Marketing rekrutacyjny przynosi szereg korzyści przedsiębiorstwom w procesie pozyskiwania i selekcjonowania odpowiednich kandydatów. Wśród głównych zalet możemy wymienić między innymi: 

  • Możliwość pozyskiwania odpowiednich kandydatów – dzięki skutecznemu marketingowi rekrutacyjnemu firma może dotrzeć do odpowiednich kandydatów, którzy najlepiej pasują do wymagań stanowiska oraz kultury organizacyjnej. Odpowiednio zaadresowane kampanie rekrutacyjne pomagają w przyciąganiu najlepszych talentów na rynek pracy. 
  • Wzmacnianie wizerunku pracodawcy – skuteczne działania marketingu rekrutacyjnego pomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. To z kolei przyciąga i przekonuje potencjalnych kandydatów do aplikowania na stanowiska pracy w danej organizacji. 
  • Zwiększenie konkurencyjności – firma, która skutecznie promuje swoje oferty pracy i tworzy atrakcyjny wizerunek pracodawcy, ma większe szanse na przyciągnięcie najlepszych kandydatów przed konkurencją. Pozwala to na budowanie konkurencyjnej przewagi w pozyskiwaniu talentów. 
  • Skrócenie czasu rekrutacji – dobre zaplanowanie i skonfigurowanie działań marketingu rekrutacyjnego może przyspieszyć proces rekrutacji poprzez zwiększenie liczby odpowiednich aplikacji od kandydatów, którzy sami wykazali zainteresowanie firmą. 
  • Oszczędność kosztów – skuteczny marketing rekrutacyjny może obniżyć koszty rekrutacji poprzez ograniczenie wydatków na tradycyjne kanały rekrutacyjne i skoncentrowanie się na bardziej efektywnych narzędziach promocji ofert pracy. 

Poszczególne etapy w marketingu rekrutacyjnym 

W obszarze marketingu rekrutacyjnego wyróżnia się kilka etapów działań: 

Uświadamianie  

Etap uświadamiania polega na budowaniu świadomości i rozpoznawalności marki pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów. Firma promuje swoją markę oraz oferty pracy w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odpowiednich kandydatów. Może to obejmować wykorzystanie różnych kanałów, takich jak media społecznościowe, strona internetowa firmy, ogłoszenia rekrutacyjne, targi pracy czy aktywność w społecznościach branżowych. 

Rozważanie 

W etapie rozważania kandydaci, którzy zdobyli świadomość o firmie i jej ofertach, zaczynają zbierać informacje i dokładniej analizować możliwości zatrudnienia w danej organizacji. W tym etapie ważne jest dostarczenie dodatkowych treści i informacji, które pomogą kandydatom poznać firmę, jej kulturę organizacyjną, wartości oraz korzyści związane z pracą. Może to obejmować publikowanie case studies z zadowolonymi pracownikami, wywiady z pracownikami, materiały wideo prezentujące życie w firmie, a także informacje o programach rozwoju i benefitach pracowniczych. 

Zainteresowanie 

Kandydaci, którzy wykazali zainteresowanie firmą i jej ofertami pracy, aktywnie angażują się w dalsze działania rekrutacyjne. Mogą składać zapytania, uczestniczyć w wydarzeniach rekrutacyjnych lub przeprowadzać dogłębne badania w celu zdobycia lepszego zrozumienia oczekiwań i wymagań danego stanowiska. Firma może wykorzystać automatyzację rekrutacji, aby szybko odpowiadać na pytania kandydatów i utrzymywać ich zainteresowanie procesem rekrutacyjnym. 

Aplikacja 

Na tym etapie kandydaci składają oficjalne aplikacje na wybrane stanowisko pracy. Firma zapewnia łatwy i intuicyjny proces aplikacji, który umożliwia kandydatom przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego. Ważne jest, aby odpowiednio zrozumieć i zareagować na oczekiwania kandydatów w tym etapie, aby zwiększyć konwersję aplikacji. 

Selekcja 

Na tym etapie firma przystępuje do oceny i selekcji aplikacji. Kandydaci są poddawani procesowi oceny, przesiewowi, a także mogą być zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne lub etapy testowe. Kluczowym celem w tym etapie jest zapewnienie uczciwego, rzetelnego i skutecznego procesu selekcji, który pozwoli wyłonić najbardziej odpowiednich kandydatów do dalszych etapów rekrutacji. 

Zatrudnienie  

W ostatnim etapie marketingu rekrutacyjnego następuje wybór najlepszego kandydata i złożenie mu oferty zatrudnienia. Ten etap wymaga szybkiej i profesjonalnej reakcji ze strony firmy, aby przekonać kandydata do akceptacji oferty. Dobrze zaplanowany i skuteczny proces zatrudnienia przyczynia się do pozyskania najlepszych talentów. 

Podsumowanie 

Marketing rekrutacyjny to strategia pozyskiwania najlepszych talentów, wykorzystująca różnorodne narzędzia i kanały, które kształtują wizerunek firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy. Dzięki tej skutecznej strategii, przedsiębiorstwa przyciągają i angażują potencjalnych kandydatów, zapewniając im pozytywne doświadczenia i rozwijając swoją markę pracodawcy.  

Odpowiednio zaplanowany marketing rekrutacyjny pomaga budować trwałe relacje z talentami, zwiększa konkurencyjność firmy i wpływa pozytywnie na sukces organizacji w pozyskiwaniu najbardziej wartościowych pracowników. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460