Oferta
Blog

Motywacja pracowników – co to jest, dobre praktyki 

Motywacja pracowników – co to jest, dobre praktyki 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
3 min.
Pracownik
Julia Pucek
Julia Pucek

Zmotywowany i zaangażowany zespół to jeden z najistotniejszych elementów sukcesu firmy na polu biznesowym. Motywacja pracowników ma kluczowy wpływ na produktywną atmosferę pracy, zaangażowanie zatrudnionych oraz poprawę wyników przedsiębiorstwa. Jednak jakie są najlepsze sposoby, by skutecznie motywować pracowników? 

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

 • Co to jest motywacja pracowników?  
 • Dlaczego warto motywować zespół?  
 • Jakie są sposoby na motywowanie pracowników?  

Motywacja pracowników – definicja 

Motywowanie pracowników to proces mający na celu regulację zachowań zatrudnionych w firmie osób, by jak najlepiej realizowały cele przedsiębiorstwa. Zmotywowany pracownik posiada przekonanie o słuszności danych działań i jest ukierunkowany na wyznaczoną aktywność.  

Motywacja jest uznawana za najważniejszy aspekt zarządzania zasobami ludzkimi. Może przybierać różne formy, w zależności od kultury organizacyjnej firmy. Jako sposoby motywacji najczęściej wyróżnia się środki przymusu, zachęty i perswazji1

Korzyści płynące z motywacji pracowników 

Motywowanie pracownika może mieć wymierne korzyści dla firmy. Zmotywowany członek zespołu jest w stanie pracować ciężej, efektywniej i na najwyższych obrotach. Ponadto zatrudniony jest również bardziej skłonny do ustępstw, na przykład wzięcia nadgodzin. Wśród najistotniejszych korzyści dla organizacji, wynikających z motywowania pracowników możemy wymienić:  

 • zwiększenie wydajności, 
 • poprawę jakości pracy,  
 • obniżenie rotacji w firmie,  
 • wzrost zaangażowania w wykonywane zadania,  
 • lepszą komunikację między członkami zespołu,  
 • zwiększoną kreatywność, 
 • podniesienie poziomu identyfikacji z firmą, 
 • wzrost rentowności przedsiębiorstwa, 
 • lepszą zdolność do radzenia sobie ze zmianami. 

Sposoby motywowania pracowników 

Motywację pracowników można podnieść na wiele sposobów – począwszy od aspektów finansowych, poprzez warunki związane ze świadczeniem obowiązków, aż po kwestie związane z work-life balance czy dodatkowymi benefitami. Oto sprawdzone czynniki motywujące pracowników: 

Motywowanie finansowe 

Ten sposób opiera się na ofercie konkurencyjnych wynagrodzeń lub systemie premii i nagród. Pracodawca zapewnia atrakcyjne płace i korzystne pakiety świadczeń lub system premiowy, w którym pracownicy są nagradzani za znaczące osiągnięcia i dobre wyniki przedsiębiorstwa. Motywowanie finansowe jest uniwersalne i obejmować może zatrudnionych na wszystkich szczeblach – od pracowników produkcyjnych po kadrę kierowniczą.  

Rozwój zawodowy  

Jednym z aspektów, który motywuje pracowników, jest możliwość rozwijania kompetencji i poszerzania umiejętności. Zapewnienie możliwości szkoleń i warsztatów podniesie kwalifikacje pracownika i zachęci do wspinania się po szczeblach kariery. 

Pozytywna kultura organizacyjna firmy  

Na motywację zespołu może wpłynąć również budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej firmy. Charakteryzuje ją atmosfera szacunku i wzajemnej pomocy, poczucie bezpieczeństwa, nienaganna komunikacja i współpraca oraz otwartość wśród całej kadry. 

Docenianie osiągnięć 

Zauważanie i docenianie osiągnięć będzie z pewnością motywować pracownika do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Warto w tym kontekście rozważyć publiczne wyrażanie uznania, które podnosi prestiż pracownika i buduje jego reputację wśród kolegów. 

Uznawanie inicjatywy i pomysłów 

Zachęcanie zatrudnionych do przedstawiania swoich pomysłów i nagradzanie za własną inicjatywę pobudza kreatywność i zaangażowanie, ponadto dodatkowo stanowi przykład dla reszty zespołu. 

Samodzielne podejmowanie decyzji  

Pracownik, któremu są powierzone określone zadania i za które podejmuje on samodzielne decyzje, jest bardziej zmotywowany, ponadto bardziej skrupulatnie przykłada się do swoich obowiązków. Rośnie w nim również poczucie, że jest specjalistą, któremu ufa pracodawca. 

Różnorodność zadań 

Monotonia pracy potrafi być demotywującym czynnikiem. Jeśli więc zależy nam na motywacji pracownika, zapewnijmy mu różnorodność wykonywanych obowiązków. 

Komfortowe otoczenie pracy 

Na samopoczucie pracowników duży wpływ mają warunki panujące w pracy. Dużym atutem będzie dostęp do światła dziennego, nowoczesny sprzęt, wygodne stanowisko czy dostęp do zaplecza socjalnego.  

Elastyczne warunki pracy  

Istotnym plusem przedsiębiorstwa w oczach pracowników będzie opcja pracy zdalnej, hybrydowej lub możliwość jej rozpoczęcia w zależności od potrzeb – na przykład między godz. 8 i 10. 

Dążenie do wspólnych celów 

Bardzo ważny aspekt motywacyjny dotyczący pracowników branży różnego typu. Poczucie działania w jednym kierunku, a także możliwości wzajemnego wsparcia odkrywa ogromną rolę w procesie motywacyjnym. Najbardziej skuteczne zespoły to takie, w których występuje swobodny przepływ informacji i drużynowe podejście.  

Feedback i przejrzysta komunikacja 

W każdym miejscu pracy informacja zwrotna od przełożonych powinna odgrywać kluczową rolę. Dzięki ocenie swoich działań, wyznaczeniu celów i rozmowie na temat projektów, zatrudnieni są bardziej zmotywowani do wykonywania obowiązków zawodowych. Szefostwo stawiające pracownikom wyzwania i rozmawiające o ich realizacji jest istotnym źródłem motywacji wewnętrznej. 

Filozofia work-life balance  

Zadbanie o równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym sprawi, że pracownik będzie bardziej zmotywowany i efektywny. Work-life balance sprawi ponadto, że pojawi się u niego motywacja wewnętrzna. 

Integracja pracownicza 

Wspólne wyjazdy, wyjścia po godzinach pracy lub warsztaty integracyjne scalają zespół i powodują, że jest on bardziej zmotywowany do pracy. Dodatkowo pracownicy mają poczucie wspólnego celu, co sprzyja efektywności i wydajności. 

Podsumowanie 

Motywowanie pracowników poprawia ich samopoczucie, ale jednocześnie przynosi szereg korzyści dla firmy. Dotyczy to zarówno efektywności operacyjnej, jak i wpływu na przyjazne środowisko pracy. Inwestycje pracodawcy w motywowanie zespołu mogą wprost przyczynić się do poprawy wydajności przedsiębiorstwa i jego długoterminowego sukcesu. 

Bibliografia:  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywowanie_pracownik%C3%B3w

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460