Oferta
Blog

Onboarding pracownika – jak przeprowadzić, dobre przykłady 

Onboarding pracownika – jak przeprowadzić, dobre przykłady 
Powrót
25 sierpnia 2023
|
3 min.
Pracownik
Julia Pucek
Julia Pucek

Prawidłowo przeprowadzony onboarding ma ogromny wpływ na skuteczną integrację nowego pracownika z firmą oraz na jego początkową efektywność w pracy. Jak skutecznie przeprowadzić ten ważny proces, aby zbudować pozytywne doświadczenie dla pracownika i maksymalizować jego zaangażowanie oraz wydajność? 

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

  • Co to jest onboarding pracownika i dlaczego jest ważny? 
  • Jakie są korzyści dla firmy wynikające z onboardingu?  
  • Jakie są etapy onboardingu pracownika? 

Onboarding pracownika – definicja 

Onboarding pracownika to proces integracji i wprowadzenia nowo zatrudnionego do firmy. Jest to strukturalne i kompleksowe zagadnienie, które ma na celu zapewnienie nowemu pracownikowi odpowiednich narzędzi, wiedzy i wsparcia, aby szybko zaadaptował się do nowego środowiska pracy, zrozumiał swoje zadania oraz poczuł się zintegrowany z zespołem i kulturą organizacyjną.  

Proces onboardingu pomaga w zminimalizowaniu stresu związanego z nowym miejscem pracy oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności i zaangażowania pracownika już od samego początku jego pracy. 

6 korzyści dla firmy płynących z onboardingu 

Onboarding przynosi wiele korzyści dla firmy, które przyczyniają się do sukcesu organizacji. Wśród nich warto wymienić sześć najważniejszych:  

  1. Skuteczniejsza i szybsza adaptacja pracownika – dzięki onboardingowi nowy pracownik szybciej oswaja się z nowym środowiskiem pracy, rozumie swoje zadania i rolę w firmie.  
  1. Zwiększenie retencji pracowników – nowi pracownicy, którzy odczuwają wsparcie i zaangażowanie ze strony firmy, są bardziej skłonni pozostać na dłużej w jej strukturach. 
  1. Wzrost zaangażowania pracowników – przyjazna atmosfera w czasie wprowadzania do zespołu sprzyja większej motywacji i chęci do wkładania wysiłku w pracę. 
  1. Zwiększenie efektywności i wydajności – pracownik, który został odpowiednio wprowadzony do zadań i procedur firmy, jest bardziej efektywny i produktywny. Onboarding pozwala uniknąć zbędnych błędów czy powtarzania czynności. 
  1. Lepsza integracja w zespół i kulturę organizacyjną – proces onboardingowy sprzyja lepszej integracji nowego pracownika z zespołem oraz z kulturą organizacyjną. Integracja wpływa na większą współpracę i komunikację w zespole. 
  1. Szybsze osiągnięcie celów – pracownik, który został właściwie wprowadzony do firmy, szybciej rozumie cele organizacji i skuteczniej przyczynia się do ich osiągnięcia. 

Etapy onboardingu pracownika 

Etapy onboardingu pracownika mogą różnić się w zależności od specyfiki firmy oraz branży, jednak ogólnie można wyróżnić kilka głównych elementów, które są często stosowane w procesie wprowadzania nowego pracownika do organizacji: 

Przygotowanie przed przyjęciem 

Przygotowanie materiałów powitalnych dla nowego pracownika (umowy, formularze itp.) oraz miejsca pracy i niezbędnych narzędzi i sprzętu. 

Powitanie i wstępne zapoznanie 

Spotkanie powitalne z nowym pracownikiem, przedstawienie go zespołowi i najbliższym współpracownikom. Zapoznanie z przewodnikiem po firmie, w którym przedstawione są kluczowe informacje o firmie, misji, wartościach, historii i strukturze organizacyjnej. 

Szkolenie i wdrażanie 

Przekazanie niezbędnej wiedzy i szkoleń wprowadzających w konkretne obszary pracy. Mogą to być na przykład indywidualne lub grupowe szkolenia, które pozwalają na zdobycie niezbędnych umiejętności. 

Prezentacja zadań i obowiązków 

Omówienie szczegółowych zadań i odpowiedzialności, jakie zostaną powierzone nowemu pracownikowi. Przekazanie informacji na temat oczekiwanych wyników pracy i celów. 

Mentorstwo i wsparcie 

Przydzielenie mentora, który wspiera nowego pracownika, odpowiada na pytania i pomaga w procesie adaptacji. Zapewnienie wsparcia ze strony zespołu i przełożonych. 

Monitorowanie i ocena postępów 

Regularne spotkania feedbackowe, aby ocenić postępy i zapewnić możliwość dostosowania planów, jeśli to konieczne. Zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i wyzwań. 

Spotkania integracyjne i aktywizacja 

Organizacja spotkań integracyjnych i wydarzeń, które sprzyjają lepszemu poznaniu zespołu i kultury organizacyjnej. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu firmy i inicjatywach pracowniczych. 

Odbiór informacji zwrotnej 

Przeprowadzenie ankiety lub rozmowy z nowym pracownikiem, aby uzyskać informacje zwrotne na temat procesu onboardingu i ewentualnych obszarów do poprawy. 

Podsumowanie  

Pamiętajmy, że pierwsze wrażenie może zadecydować o długofalowej współpracy. Warto inwestować czas i zasoby w starannie zaplanowany proces onboardingowy, który uwzględnia potrzeby i oczekiwania pracowników, ponieważ jest to klucz do sukcesu w integracji nowych członków zespołu i budowy pozytywnej atmosfery w całej firmie. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460