Oferta
Blog

Produktywność pracownika – jak zwiększyć? 

Produktywność pracownika – jak zwiększyć? 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
3 min.
Produktywność
Katarzyna Kucaj
Katarzyna Kucaj

Rozsądne gospodarowanie zasobami ludzkimi w firmie wpływa na jej poprawne funkcjonowanie i wyniki finansowe. Nic więc dziwnego, że pracodawcy przywiązują dużą wagę do produktywności kadry. Czy istnieją sposoby, by skutecznie ją zwiększyć?  

Z poniższego tekstu dowiesz się: 

 • Co to jest produktywność pracowników? 
 • W jaki sposób obliczyć produktywność pracowników? 
 • Co ma wpływ na produktywność? 
 • Jak zwiększyć produktywność pracowników? 

Produktywność pracownika – definicja  

Produktywność pracownika jest określana jako miara efektywności oraz wydajności wynikających z pracy zatrudnionego. Miarę tę można obliczać na wiele sposobów, w zależności od branży i specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa. Na przykład jako ilość zadań wykonanych w określonym przedziale czasowym lub stosunek produkcji do przepracowanego czasu. 

Pojęcie produktywność pracy odnosi się ilości wyprodukowanych usług lub dóbr w stosunku do zużytych zasobów. Tymi zasobami są między innymi czas, pieniądze, materiały lub energia.  

Jak obliczyć produktywność pracowników? 

Pierwszym krokiem do obliczenia produktywności załogi jest określenie celów oraz wskaźników – na przykład liczby wykonanych zadań, wytworzonych towarów czy wartości generowanych sprzedaży.  

Następnie należy zebrać dane, które umożliwią ocenę określającą wydajność pracowników. W zależności od branży mogą to być różne informacje, na przykład ilość sprzedanych usług lub produktów, liczba wykonanych projektów czy czas poświęcony na dane zadanie.  

Kolejny krok to obliczenia, zależne od wybranych przez Ciebie wskaźników i metodyki. Jeśli chcesz na przykład zmierzyć produktywność w produkcji, podziel ilość wytworzonych jednostek przez liczbę zużytych zasobów – mogą to być materiały lub godziny pracy.  

Co wpływa na wynik produktywności pracowników? 

Każdy z pracowników ma inny charakter i temperament oraz sytuację życiową, więc należy pamiętać, że ich produktywność uzależniona jest od wielu różnych czynników. Wśród najważniejszych możemy wymienić: 

 • umiejętności zatrudnionych – wydajność pracownika oraz jego produktywność w ogromnej mierze zależy od posiadanych przez niego kompetencji. Wykwalifikowani pracownicy są bardziej skuteczni w realizowaniu swoich zadań. 
 • środowisko pracy – pojęcie odnoszące się do atmosfery, jaka panuje między członkami zespołu. 
 • warunki pracy – na komfort pracy i w efekcie produktywność wpływają takie czynniki, jak dostęp do naturalnego światła, zaplecze socjalne, klimatyzacja czy dostępność środków ochrony osobistej. 
 • dostępne narzędzia – pracodawca mając na uwadze produktywność zespołu, powinien zapewnić mu dostęp do nowoczesnych i dobrze funkcjonujących narzędzi w czasie pracy. 
 • motywacja – dobrze zmotywowani pracownicy są bardziej wydajni i lepiej realizują założone cele. 
 • kursy i szkolenia – poszerzanie wiedzy i umiejętności zatrudnionych przyczynia się do wzrostu produktywności. 
 • nagrody i benefity – nagrody pieniężne za efektywną pracę lub towarzyszące jej benefity są ważnym elementem motywacyjnym. 
 • zarządzanie i organizacja pracy – dobrze zarządzani pracownicy są skłonni do lepszej realizacji różnego rodzaju wykonywanych zadań.  

Jak zwiększyć produktywność pracowników? 8 kroków 

Wielu pracodawcom mocno zależy na zwiększeniu produktywności pracowników, jednak nie wiedzą w jaki sposób tego dokonać. Oto osiem kroków, które pomogą poprawić produktywność zespołu: 

Zainwestuj w wiedzę  

Zapewnij pracownikom dostęp do szkoleń i kursów, które rozwiną nowe umiejętności i pomogą doskonalić te posiadane. Kompetentny zespół jest w stanie lepiej i efektywniej realizować swoje obowiązki. 

Określ jasne cele 

Przedstaw cele oraz oczekiwania wobec kadry. Zatrudnieni skupieni na swojej pracy z jasno określonymi wymaganiami nie będą rozpraszać się mniej istotnymi rzeczami.  

Zarządzaj czasem  

Cele osadź w czasie i jednocześnie pomagaj pracownikom w planowaniu działań. Warto też zadbać o priorytetyzację zadań, by wpłynąć na lepszą wydajność. 

Zapewnij dostęp do nowoczesnych narzędzi  

Zapewnij nowoczesne technologie i narzędzia, które ułatwią pracę i sprawią, że będzie ona bardziej wydajna. Rozważ automatyzację niektórych zadań. 

Motywuj i nagradzaj  

Zadbaj o przejrzysty system nagród za efektywne wykonywanie obowiązków. Rozmawiaj z pracownikami i chwal ich za osiągnięcia. Dbaj również o feedback.  

Wspieraj komunikację  

Zapewnij środowisko pracy oparte na dialogu, gdzie każdy może zadać pytanie i otrzyma na nie rzeczową odpowiedź. Skuteczna wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu i wzajemna pomoc mogą znacznie skrócić czas wykonywanych zadań.  

Pozytywna kultura organizacyjna  

Sprawdź, czy kultura organizacyjna Twojej firmy sprawia, że członkowie zespołu czują się docenieni i “zaopiekowani”. Takie poczucie wpływa na lojalność i motywację oraz podnosi produktywność jednostki. W ramach tego zagadnienia zadbaj również o równowagę pracowników pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. 

Zadbaj o zdrowie pracowników  

Promuj wśród załogi zdrowy styl życia oraz dbanie o dobrą kondycję fizyczną. Wpłynie to pozytywnie na samopoczucie pracowników i ograniczy nieobecność z powodu chorób. W miejscu zatrudnienia możesz zapewnić stały dostęp do owoców i warzyw. 

Podsumowanie 

Zwiększenie produktywności pracowników to proces, w który warto zainwestować czas i środki. Strategię należy opracować w oparciu o specyfikę branży oraz uwarunkowania dotyczące kształtu i składu osobowego zespołu. Dobrze poprowadzone i przynoszące efekty działania mogą przyczynić wprost do wzrostu efektywności całej firmy i poprawy jej wyników finansowych. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460