Oferta
Blog

Rozwój pracownika – kompletny przewodnik 

Rozwój pracownika – kompletny przewodnik 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
3 min.
Rozwój
Katarzyna Kucaj
Katarzyna Kucaj

Czy warto inwestować w rozwój pracownika? Wielu pracodawców wciąż jest zdania, że jest to rozwiązanie ryzykowne lub wręcz nieopłacalne, ponieważ zatrudniony po podniesieniu jego kwalifikacji może odejść do innej firmy. Jednak właściwe planowanie rozwoju pracownika nie tylko zatrzyma go w organizacji, ale również sprawi, że wzrośnie jego więź z przedsiębiorstwem i poziom motywacji. Jak zrobić to skutecznie? 

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

  • Czym jest rozwój pracownika? 
  • Dlaczego rozwój pracownika w organizacji jest istotny? 
  • Jak powinien wyglądać plan rozwoju pracownika? 
  • Jakie są metody rozwoju pracowników? 

Rozwój pracownika – definicja  

Rozwój pracownika to proces, który polega na doskonaleniu umiejętności i rozszerzaniu kwalifikacji kadry przy wsparciu pracodawcy. Ma na celu rozwijanie kompetencji, potencjału i wiedzy zatrudnionego, aby osiągał lepsze wyniki w firmie i jednocześnie indywidualne cele zawodowe. Plany rozwojowe prowadzą do poszerzenia perspektyw i możliwości kariery.  

Indywidualny plan rozwoju pracownika może dotyczyć doskonalenia kompetencji na danym stanowisku, zdobywania nowych umiejętności w kierunku awansu, nauki nowych technologii czy języków, rozwijania umiejętności przywódczych, doskonalenia relacji interpersonalnych lub rozwijania wiedzy branżowej.  

Dlaczego rozwój pracowników jest ważny? 

Rozwój zatrudnionego jest ważny zarówno dla samego członka zespołu, jak i całej organizacji. Prowadzi do większego zaangażowania, wpływa na poziom motywacji pracownika i pewność siebie, poszerza jego horyzonty zawodowe, w końcu pogłębia satysfakcję z osiągania sukcesów. Jeśli w parze z rozwojem pracowników idzie perspektywa awansu i wspinania się po szczeblach kariery, firma zyskuje wykwalifikowany i lojalny personel, gotowy do wydajniejszej pracy i osiągania lepszych wyników biznesowych.  

Z punktu widzenia organizacji rozwój pracowników nie powinien więc stanowić ryzyka, ale wraz z poszerzeniem kompetencji firma powinna zagwarantować również możliwość poprawy pozycji zatrudnionego. 

Plan rozwoju pracownika 

Pracodawca, który zamierza wprowadzić w swojej firmie plan rozwoju pracownika, może skorzystać z wielu metod poszerzania jego kompetencji. Od czego jednak zacząć i jak zaplanować proces rozwoju zatrudnionego? 

  1. Określ cele rozwojowe – zdefiniuj jakie cele zawodowe ma osiągnąć pracownik. Plan może na przykład dotyczyć rozwijania istniejących kompetencji, zdobywania nowych umiejętności czy awansu na nowe stanowisko. 
  1. Oceń aktualne umiejętności i kompetencje – analiza bieżących umiejętności oraz kompetencji pracownika pozwoli wskazać obszary, w których warto rozwinąć jego zasoby.  
  1. Skonstruuj indywidualny plan rozwoju – na podstawie oceny umiejętności i kompetencji zaplanuj szczegółowy plan działań rozwojowych. Może on obejmować różne metody na rozwój umiejętności. Poszczególne kroki osadź w ramach czasowych. Wraz z biegiem planu, monitoruj czy dokształcanie pracowników idzie zgodnie z założeniami i czy działania rozwojowe przynoszą zamierzony skutek.  
  1. Zaplanuj czas na rozwój – to istotny aspekt, który powinien być zagwarantowany pracownikowi z inicjatywy pracodawcy. W planie rozwoju umiejętności pracowników wyznacz czas na uzupełnianie wiedzy. Mogą to być na przykład określone w miesiącu dni lub godziny w tygodniu, w których pracownik nie będzie musiał skupiać się na obowiązkach służbowych. Pozwoli mu to z “czystą głową” rozwijać swoje kompetencje. 

Metody rozwoju pracowników 

Wśród metod rozwoju pracowników możemy wyróżnić te bardziej klasyczne oraz uznawane za nowoczesne (na przykład popularny w ostatnich latach coaching).  

Klasyczne metody rozwoju pracowników  

Szkolenia i warsztaty – najpopularniejsza forma rozwoju umiejętności i kompetencji. Mogą odbywać się wewnątrz firmy, ale można też skierować pracowników na inicjatywy odbywające się poza miejscem zatrudnienia. Tak samo szkolenia i warsztaty mogą być prowadzone przez specjalistę związanego z organizacją lub podmiot zewnętrzny lecz w siedzibie przedsiębiorstwa. 

Praktyki – jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim do nowych i niewykwalifikowanych pracowników lub kandydatów na dane stanowisko. Praktyki odbywające się wewnątrz organizacji pomogą lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania firmy i przygotują do efektywnej pracy po zatrudnieniu. 

Rotacje zawodowe – polegają na zamianie stanowisk lub powierzonych zadań. To świetny sposób na wykształcenie w pracowniku elastyczności i możliwości adaptacji do nowych warunków i celów zawodowych. Ponadto zatrudniony dzięki pracy na innym stanowisku lepiej poznaje zależności w sieci tworzącej strukturę organizacji.  

Nowoczesne metody rozwoju pracowników 

Coaching oraz mentoring – ten sposób rozwoju wewnątrz organizacji polega najczęściej na współpracy doświadczonych członków zespołu z pozostałą kadrą w formie pracy indywidualnej. Coach/mentor przekazuje młodszym kolegom i koleżankom swoją wiedzę i sprawdzone metody na wykonywanie obowiązków służbowych. Jego doświadczenia i przekazana wiedza mogą mieć w przyszłości kluczowe znaczenie dla działań podejmowanych przez przeszkolonych pracowników. 

E-learning – forma zdobywania nauki w zdalny sposób, przy użyciu nowoczesnych technologii – komputerów, tabletów lub smartfonów. W ramach e-learningu pracownicy mogą odbywać różnorodne kursy lub szkolenia. 

Webinary – internetowe seminaria, umożliwiające poszerzanie wiedzy przy użyciu połączenia internetowego. Ta forma komunikacji – pomimo odległości – umożliwia obustronną komunikację pomiędzy uczestnikami i prowadzącym, dzięki czemu możliwa jest stała komunikacja, możliwość zadawania pytań etc. 

Zaangażowanie pracowników i plan rozwoju – podsumowanie 

Efektywny plan rozwoju pracownika z jednej strony powinien być dostosowany do jego indywidualnych cech i potrzeb, a z drugiej również do strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Pracodawca nie powinien zapominać o śledzeniu postępów oraz regularnej ocenie efektów. Kluczowy będzie stały kontakt polegający na omawianiu zrealizowanych celów rozwojowych i dalszych potrzebach. Monitorowanie sytuacji pozwoli sprawdzić stopień zaangażowania pracowników i powodzenie prowadzonych działań 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460