Oferta
Blog

Wydajność pracy pracowników – co to jest i jak zwiększyć? 

Wydajność pracy pracowników – co to jest i jak zwiększyć? 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
2 min.
Wydajność
Julia Pucek
Julia Pucek

Wydajność pracowników to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na sukces i efektywność pracy każdej organizacji. Wielu pracodawcom zależy na zwiększeniu wydajności pracowników w obliczu dynamicznego rozwoju technologii i rosnących wymagań rynku. Jak to uczynić?  

Z poniższego tekstu dowiesz się: 

  • Co to jest wydajność pracy pracownika? 
  • W jaki sposób obliczyć wskaźnik wydajności pracy? 
  • Jakie są sposoby na wzrost wydajności pracy? 

Wydajność pracy pracowników – definicja 

Wydajność pracownika to miara efektywności oraz skuteczności, z jaką członek zespołu wykonuje swoje zadania i osiąga cele w miejscu pracy w wyznaczonym czasie. Wydajnością pracy określa się z kolei sumę usług świadczonych przez jedną osobę lub ilość wytworzonych przez nią produktów lub dóbr w przyjętej jednostce czasu. 

Wydajność określa więc czy efekty pracy zatrudnionego są satysfakcjonujące dla pracodawcy i czy przynoszą przedsiębiorstwu zakładane zyski. 

Kluczowymi elementami wydajności pracy są:  

  • efektywność,  
  • jakość,  
  • dokładność, 
  • ilość pracy, którą pracownik jest w stanie wykonać w danym okresie czasu przy uwzględnieniu dostępnych zasobów. 

Jak obliczyć wskaźnik wydajności pracy? 

Wskaźnik wydajności pracy to stosunek ilości wytworzonego dobra do poświęconego na to czasu lub nakładów. By obliczyć wydajność pracy, należy więc posłużyć się następującym wzorem:  

ilość wykonanej pracy/czas poświęcony na jej wykonanie 

Przyjmijmy, że pracownik w ciągu 8 godzin wyprodukował 60 sztuk produktu. Na przykładzie powyższego wzoru, pomiar wydajności pracy wyglądałyby następująco:  

60 sztuk produktu/8 godzin = 7,5 sztuki na godzinę 

Należy pamiętać, że wskaźnik wydajności pracy oblicza się, a właściwie można obliczać, na różne sposoby, w zależności od wielkości organizacji, jej celów, charakteru pracy czy specyfiki branży.  

Metody wzrostu wydajności pracy 

Istnieje wiele metod i strategii na poprawę wydajności pracy zespołu. Wśród nich warto wymienić:  

Szkolenia i rozwój zespołu  

Doświadczenie zawodowe i kompetencje zespołu warto rozszerzać dzięki licznym szkoleniom, warsztatom, webinariom czy kursom. Inwestowanie w te pola działalności firmy rozwinie wiedzę i umiejętności pracowników, co wpłynie na większą efektywność w realizowaniu celów.  

Nowoczesne technologie i narzędzia 

Inwestycja w nowoczesne narzędzia i technologie pomoże zautomatyzować procesy w przedsiębiorstwie, wyeliminować powtarzalne zadania i usprawnić pracę. Dzięki temu pracownicy będą mogli skupić się na bardziej wartościowych zadaniach. 

Efektywne zarządzanie czasem 

Ustalenie priorytetów, zaplanowanie pracy i jej właściwa organizacja pomogą pracownikom lepiej gospodarować czasem i uniknąć rozpraszających lub niepotrzebnych czynności. 

Delegowanie zadań  

Kierownictwo powinno zadbać o odpowiednie rozdzielanie obowiązków w zespole. Wykluczy to ewentualne konflikty i nieporozumienia, ponadto pracownicy będą przydzieleni do zadań, w których mają największe umiejętności.  

Przyjazne środowisko pracy  

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy i pozytywnej kultury organizacyjnej podnosi morale zespołu, zwiększa jego zaangażowanie, a w efekcie podnosi również wydajność.  

System motywacyjny 

Premie za dobre wyniki, możliwości awansu zawodowego czy publiczne chwalenie osiągnięć to aspekty, które mogą stymulować zatrudnionych do większego zaangażowania w swoje zadania. Motywowanie pracowników oraz zapewnienie wewnętrznej potrzeby rozwoju zawodowego odgrywają ważną rolę w procesie zwiększania wydajności przedsiębiorstwa. 

Eliminowanie przeszkód przez kierownictwo 

Wydajność i efektywność pracy z pewnością poprawi identyfikowanie i usuwanie przeszkód, które utrudniają pracę. Kierownictwo powinno być wyczulone w tej kwestii i dodatkowo często rozmawiać z zespołem na temat jego potrzeb i oczekiwań. 

Filozofia pro-zdrowotna  

Promuj świadomość zdrowotną i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Dzięki temu pracownicy będą bardziej energiczni i skoncentrowani na pracy. Ponadto będą mniej chorować, co wpłynie na mniej absencji wynikających z problemów zdrowotnych. 

Podsumowanie 

Niezależnie od branży lub wielkości przedsiębiorstwa, świadoma polityka w zakresie wydajności pracy zespołu może przynieść wymierne i długotrwałe korzyści – zarówno dla samej organizacji, jak i pracowników. Warto więc wprowadzić metody, które wpłyną na wzrost wydajności pracy w sposób płynny i efektywny. Warto też na bieżąco prowadzić obliczenia wydajności pracy, które wskażą, czy działania kadry przynoszą firmie oczekiwane zyski. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460