Oferta
Blog

Zaangażowanie pracowników – co to jest i jak je zdobyć? 

Zaangażowanie pracowników – co to jest i jak je zdobyć? 
Powrót
24 sierpnia 2023
|
2 min.
Zaangażowanie
Katarzyna Kucaj
Katarzyna Kucaj

Zespół zaangażowanych pracowników to jedna z najsilniejszych “broni” nowoczesnych przedsiębiorstw zorientowanych na sukces i przewagę konkurencyjną. Przekłada się to na wyższą wydajność, kreatywność i pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Czym jest zaangażowanie zespołu i co pracodawcy mogą zrobić, by podnieść jego poziom w firmie? 

Z poniższego artykułu dowiesz się: 

 • Co to jest zaangażowanie pracowników? 
 • Jakie korzyści niesie zaangażowanie pracowników? 
 • Co wpływa na zaangażowanie pracowników? 

Zaangażowanie pracowników – definicja 

Zaangażowanie pracownika to stan przejawiający się jego wysokim zmotywowaniem, kreatywnym wykonywaniem powierzonych zadań, proponowanymi pomysłami na rozwój firmy czy szukaniem rozwiązań na pojawiające się problemy.  

Zaangażowaniu pracowników towarzyszy wysoki poziom identyfikacji z przedsiębiorstwem, udział w jego rozwoju, lojalność wobec prezentowanych przez organizację wartości i poczucie współodpowiedzialności za osiąganie celów.  

Wysoki poziom zaangażowania pracowników – korzyści 

Zaangażowani pracownicy odgrywają ogromną rolę dla firmy. Można wprost powiedzieć, że to właśnie oni ciągną przedsiębiorstwo do góry, inspirując pozostałą część zespołu i wymiernie przyczyniając się do poprawy wyników finansowych organizacji. Wśród największych korzyści dla firmy warto wymienić:  

 • wzrost wydajności, 
 • wzrost rentowności, 
 • większą lojalność i mniejszą rotację kadry,  
 • lepszą jakość pracy, 
 • zmniejszenie liczby absencji i zwolnień, 
 • wyższą innowacyjność, 
 • pozytywną atmosferę wśród zespołu,  
 • wyższą jakość obsługi klienta,  
 • przewagę na rynku pracy względem konkurencji. 

Jak zdobyć zaangażowanie pracowników? 8 podpowiedzi 

Zaangażowanie pracowników to aspekt, na który pracodawca może mieć bezpośredni wpływ. Oto osiem praktyk, które pomogą wypracować zaangażowanie pracowników: 

Dbaj o komunikację i feedback 

Zapewnij otwartą komunikację z pracownikami. Słuchaj opinii i uwag, rozmawiaj na temat celów organizacji i oczekiwań zespołu. Reaguj nie tylko na negatywne sprawy, ale również chwal za osiągane sukcesy. 

Stwórz kulturę wsparcia 

Na ogólną atmosferę w firmie bardzo duży wpływ ma indywidualne podejście do pracownika, ponieważ każdy członek zespołu jest inny i posiada inną wrażliwość. Kultura wsparcia będzie szczególnie istotnym elementem w przypadku pracowników nowych lub bardziej wycofanych.  

Inwestuj w rozwój  

Inwestuj w poszerzanie kompetencji swoich pracowników, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał i dać im możliwości rozwoju zawodowego oraz awansu. 

Zapewnij odpowiednie narzędzia i technologie  

Zapewnij zespołowi dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi, które usprawnią pracę i pomogą w wykonywanych zadaniach. 

Zachęcaj do partycypacji  

Daj zatrudnionym możliwość wnoszenia pomysłów dotyczących swojej pracy i działalności firmy. Poczucie wpływu na losy organizacji zwiększy ich zaangażowanie. 

Promuj work-life balance 

Zaangażowany pracownik nie powinien odczuwać przepracowania, ponieważ szybko jego możliwości zostaną ograniczone. Ważne jest więc, by pracodawca promował równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym. 

Dawaj autonomię i odpowiedzialność 

Przyczynkiem do wysokiego zaangażowania jest danie pracownikom odpowiedniej autonomii i zaufania do podejmowania decyzji w swojej dziedzinie lub obszarze działań. 

Ustanów szczegółowe cele i działania  

Pracownik zaangażowany będzie lepiej skoncentrowany na ważnych zadaniach i celach do realizacji, jeśli zostaną wyraźnie określone względem jego osoby. Kluczem jest więc indywidualne ustanowienie priorytetów i działań. 

Podsumowanie 

Zaangażowanie pracowników powinno być jednym z priorytetów organizacji, która chce odnieść sukces na rynku. Badania zaangażowania pracowników wykazują, że wysoko zmotywowani zatrudnieni czują silną więź emocjonalną z wartościami i misją firmy i chcą wspierać jej rozwój w przyszłości. Zaangażowanie to wynika z trwałego związku między pracownikiem a firmą, co prowadzi do wzajemnie korzystnych rezultatów. Pracodawcy powinni więc pamiętać, że działania na rzecz zaangażowania zespołu powinny być przemyślane i długofalowe. 

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460